ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น: Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1615088331 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='RecentSearches' and sessionid='vd0pp5blf6g6bffud3fb0smfb6' 

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/ULIB/inc/tmq_fetch_array.php on line 5
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='vd0pp5blf6g6bffud3fb0smfb6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='vd0pp5blf6g6bffud3fb0smfb6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1615174731',
	ipset='3.239.158.36',
	val='  AnD  ( (kw like \'%น่ารัก%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='vd0pp5blf6g6bffud3fb0smfb6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='vd0pp5blf6g6bffud3fb0smfb6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchstr2usis',
	dt='1615174731',
	ipset='3.239.158.36',
	val=' น่ารัก'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln' and sessionid='vd0pp5blf6g6bffud3fb0smfb6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='vd0pp5blf6g6bffud3fb0smfb6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln',
	dt='1615174731',
	ipset='3.239.158.36',
	val='  AnD  ( (kw like \'%น่ารัก%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='vd0pp5blf6g6bffud3fb0smfb6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='vd0pp5blf6g6bffud3fb0smfb6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1615174731',
	ipset='3.239.158.36',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='vd0pp5blf6g6bffud3fb0smfb6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='vd0pp5blf6g6bffud3fb0smfb6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchdspv',
	dt='1615174731',
	ipset='3.239.158.36',
	val='searchdb[kw]=น่ารัก&&limitplacespec=&resourcetypespec=&searchyear=&searchlang=&searchbybarcode=&limitsubj=&searchbybibid=&limitcallnloadsub=&limitcallnloadsub2='
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='vd0pp5blf6g6bffud3fb0smfb6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='vd0pp5blf6g6bffud3fb0smfb6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchstr',
	dt='1615174731',
	ipset='3.239.158.36',
	val=' น่ารัก'
	
พบจำนวน 3 รายการ
 ค้นหา คำสำคัญ น่ารัก
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='vd0pp5blf6g6bffud3fb0smfb6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='vd0pp5blf6g6bffud3fb0smfb6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='suarray',
	dt='1615174731',
	ipset='3.239.158.36',
	val=' น่ารัก'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='vd0pp5blf6g6bffud3fb0smfb6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='vd0pp5blf6g6bffud3fb0smfb6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchsql',
	dt='1615174731',
	ipset='3.239.158.36',
	val='  AnD  ( (kw like \'%น่ารัก%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='vd0pp5blf6g6bffud3fb0smfb6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='vd0pp5blf6g6bffud3fb0smfb6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1615174731',
	ipset='3.239.158.36',
	val='advsearching.php'
	
ผลการค้นหา เลขเรียก
คนน่ารัก
   จันทร์ ชุ่มเมืองปัก. / 2545
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
150.131
จ251ค 2545 
แดร๊กคูล่าผู้น่ารัก
   เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498- / 2549
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
อ915.94
ท622ด 2549 
สัตว์น่ารักจากหนังสือยอดนิยม
   วินนี่ เดอะ ปุ๊ / 2542
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
808.80362
ว617ส 2542 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 3/3 รายการ] Copyright 2021. All Rights Reserved.