ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น: Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1615091573 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='RecentSearches' and sessionid='lcspdjjmpoq1870krenaqr3vv2' 

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/ULIB/inc/tmq_fetch_array.php on line 5
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='lcspdjjmpoq1870krenaqr3vv2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='lcspdjjmpoq1870krenaqr3vv2',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1615177973',
	ipset='3.239.158.36',
	val='  AnD  ( (kw like \'%บอก%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='lcspdjjmpoq1870krenaqr3vv2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='lcspdjjmpoq1870krenaqr3vv2',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchstr2usis',
	dt='1615177973',
	ipset='3.239.158.36',
	val=' บอก'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln' and sessionid='lcspdjjmpoq1870krenaqr3vv2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='lcspdjjmpoq1870krenaqr3vv2',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln',
	dt='1615177973',
	ipset='3.239.158.36',
	val='  AnD  ( (kw like \'%บอก%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='lcspdjjmpoq1870krenaqr3vv2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='lcspdjjmpoq1870krenaqr3vv2',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1615177973',
	ipset='3.239.158.36',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='lcspdjjmpoq1870krenaqr3vv2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='lcspdjjmpoq1870krenaqr3vv2',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchdspv',
	dt='1615177973',
	ipset='3.239.158.36',
	val='searchdb[kw]=บอก&&limitplacespec=&resourcetypespec=&searchyear=&searchlang=&searchbybarcode=&limitsubj=&searchbybibid=&limitcallnloadsub=&limitcallnloadsub2='
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='lcspdjjmpoq1870krenaqr3vv2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='lcspdjjmpoq1870krenaqr3vv2',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchstr',
	dt='1615177973',
	ipset='3.239.158.36',
	val=' บอก'
	
พบจำนวน 26 รายการ
 ค้นหา คำสำคัญ บอก
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='lcspdjjmpoq1870krenaqr3vv2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='lcspdjjmpoq1870krenaqr3vv2',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='suarray',
	dt='1615177973',
	ipset='3.239.158.36',
	val=' บอก'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='lcspdjjmpoq1870krenaqr3vv2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='lcspdjjmpoq1870krenaqr3vv2',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchsql',
	dt='1615177973',
	ipset='3.239.158.36',
	val='  AnD  ( (kw like \'%บอก%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='lcspdjjmpoq1870krenaqr3vv2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='lcspdjjmpoq1870krenaqr3vv2',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1615177973',
	ipset='3.239.158.36',
	val='advsearching.php'
	
ผลการค้นหา เลขเรียก
90 ปี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งบนเส้นทางประวัติศาสตร์สังคมไทย : ประ..
    / 2543
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
361.7632
ก832 2543 
Quick step Auto CAD 2000
   อินทรชิต หอวิจิตร.
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
CDM0341. 
การบอกความเร็วของรถไฟจำลองด้วยคอมพิวเตอร์
   วิทยา เฮี้ยนฮะ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
คง
ว582ก 2544 
คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.2551
    / 2551
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
348.04
น786ส 2551. 
คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.2552
    / 2552
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
348.04
น786ส 2552. 
คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.2552
    / 2552
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
348.04
ส691ค 2552. 
คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.2553
    / 2553
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
348.04
น786ส 2553. 
คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.2553
    / 2553
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
348.04
ส691ค 2553. 
คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.2554
    / 2554
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
348.04
น786ค 2554. 
คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.2555
    / 2555
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
348.04
น786ค 2555. 
คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ.2551
    / 2551
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
348.04
ส691ค 2551. 
จะบอกรักที่บาหลี
   ตะวันสีฟ้า. / 2552
   นวนิยาย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
นว
ต258จ 2552. 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 [3]   [แสดง 12/26 รายการ] Copyright 2021. All Rights Reserved.