ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น: Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1615089139 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='RecentSearches' and sessionid='bji9m4j5v4mlpt4t7ilv6bhro1' 

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/ULIB/inc/tmq_fetch_array.php on line 5
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='bji9m4j5v4mlpt4t7ilv6bhro1' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='bji9m4j5v4mlpt4t7ilv6bhro1',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1615175539',
	ipset='3.239.158.36',
	val='  AnD  ( (kw like \'%บำบัด%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='bji9m4j5v4mlpt4t7ilv6bhro1' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='bji9m4j5v4mlpt4t7ilv6bhro1',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchstr2usis',
	dt='1615175539',
	ipset='3.239.158.36',
	val=' บำบัด'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln' and sessionid='bji9m4j5v4mlpt4t7ilv6bhro1' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='bji9m4j5v4mlpt4t7ilv6bhro1',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln',
	dt='1615175539',
	ipset='3.239.158.36',
	val='  AnD  ( (kw like \'%บำบัด%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='bji9m4j5v4mlpt4t7ilv6bhro1' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='bji9m4j5v4mlpt4t7ilv6bhro1',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1615175539',
	ipset='3.239.158.36',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='bji9m4j5v4mlpt4t7ilv6bhro1' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='bji9m4j5v4mlpt4t7ilv6bhro1',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchdspv',
	dt='1615175539',
	ipset='3.239.158.36',
	val='searchdb[kw]=บำบัด&&limitplacespec=&resourcetypespec=&searchyear=&searchlang=&searchbybarcode=&limitsubj=&searchbybibid=&limitcallnloadsub=&limitcallnloadsub2='
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='bji9m4j5v4mlpt4t7ilv6bhro1' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='bji9m4j5v4mlpt4t7ilv6bhro1',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchstr',
	dt='1615175539',
	ipset='3.239.158.36',
	val=' บำบัด'
	
พบจำนวน 26 รายการ
 ค้นหา คำสำคัญ บำบัด
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='bji9m4j5v4mlpt4t7ilv6bhro1' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='bji9m4j5v4mlpt4t7ilv6bhro1',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='suarray',
	dt='1615175539',
	ipset='3.239.158.36',
	val=' บำบัด'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='bji9m4j5v4mlpt4t7ilv6bhro1' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='bji9m4j5v4mlpt4t7ilv6bhro1',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchsql',
	dt='1615175539',
	ipset='3.239.158.36',
	val='  AnD  ( (kw like \'%บำบัด%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='bji9m4j5v4mlpt4t7ilv6bhro1' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='bji9m4j5v4mlpt4t7ilv6bhro1',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1615175539',
	ipset='3.239.158.36',
	val='advsearching.php'
	
ผลการค้นหา เลขเรียก
วิศวกรรมน้ำเสียการบำบัดทางชีวภาพ
   ธีระ เกรอต.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 7 ไอเทม)
628.3
ธ661ว 2539. 
การกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริ
    / 2548
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
VCD0086 
การควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย
    / 2538
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
628.2
พ876ก 2538. 
การจัดการคุณภาพน้ำและการบำบัดน้ำเสียในบ่อเลี้ยงปลาและสัตว์อื..
   มั่นสิน ตัณฑุลเวศม์ / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
628.16
ม363ก 2544 
การบำบัดน้ำเสีย = wastewater treatment
   เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์ . / 2542
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
628.3
ก768ก 2542 
การประปาและการควบคุมมลภาวะ เล่มที่ 1: การรวบรวมและการลำเลียง..
   ศภฤกษ์ สินสุพรรณ / 2540
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
628.43
ศ718ก 2540 
การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
    / 2540
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
612.044
ก529 2540. 
คลินิกจิตแพทย์ 1
   กานต์หทัย วงศ์อริยะ. / 2535
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
152
ก432ค 2535 
คลินิกจิตแพทย์ 3
   กานต์หทัย วงศ์อริยะ. / 2538
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
152
ก432ค 2538 
ค่ากำหนดการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย
    / 2540
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
628.168
ส293ค 2540. 
เครื่องบำบัดน้ำพลังงานแสงอาทิตย์=THE WATER TREATMENT ENERGY/..
   ศราวุฒิ หาญวงษ์ / 2554
    ที่ วิจัย(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
คง628.3ศ168ค 2554 
จิตวิทยาชีวิตคู่และการบำบัดคู่สมรส = The psychology of marri..
   อุมาพร ตรังคสมบัติ. / 2545
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
306.872
อ846จ 2545. 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 [3]   [แสดง 12/26 รายการ] Copyright 2021. All Rights Reserved.