ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น: Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1615083419 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='RecentSearches' and sessionid='61burfoobkqnfgn38qsl18vav0' 

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/ULIB/inc/tmq_fetch_array.php on line 5
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='61burfoobkqnfgn38qsl18vav0' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='61burfoobkqnfgn38qsl18vav0',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1615169819',
	ipset='3.239.158.36',
	val='  AnD  ( (kw like \'%ผู้ป่วย%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='61burfoobkqnfgn38qsl18vav0' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='61burfoobkqnfgn38qsl18vav0',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchstr2usis',
	dt='1615169819',
	ipset='3.239.158.36',
	val=' ผู้ป่วย'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln' and sessionid='61burfoobkqnfgn38qsl18vav0' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='61burfoobkqnfgn38qsl18vav0',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln',
	dt='1615169819',
	ipset='3.239.158.36',
	val='  AnD  ( (kw like \'%ผู้ป่วย%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='61burfoobkqnfgn38qsl18vav0' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='61burfoobkqnfgn38qsl18vav0',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1615169819',
	ipset='3.239.158.36',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='61burfoobkqnfgn38qsl18vav0' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='61burfoobkqnfgn38qsl18vav0',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchdspv',
	dt='1615169819',
	ipset='3.239.158.36',
	val='searchdb[kw]=ผู้ป่วย&&limitplacespec=&resourcetypespec=&searchyear=&searchlang=&searchbybarcode=&limitsubj=&searchbybibid=&limitcallnloadsub=&limitcallnloadsub2='
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='61burfoobkqnfgn38qsl18vav0' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='61burfoobkqnfgn38qsl18vav0',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchstr',
	dt='1615169819',
	ipset='3.239.158.36',
	val=' ผู้ป่วย'
	
พบจำนวน 13 รายการ
 ค้นหา คำสำคัญ ผู้ป่วย
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='61burfoobkqnfgn38qsl18vav0' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='61burfoobkqnfgn38qsl18vav0',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='suarray',
	dt='1615169819',
	ipset='3.239.158.36',
	val=' ผู้ป่วย'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='61burfoobkqnfgn38qsl18vav0' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='61burfoobkqnfgn38qsl18vav0',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchsql',
	dt='1615169819',
	ipset='3.239.158.36',
	val='  AnD  ( (kw like \'%ผู้ป่วย%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='61burfoobkqnfgn38qsl18vav0' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='61burfoobkqnfgn38qsl18vav0',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1615169819',
	ipset='3.239.158.36',
	val='advsearching.php'
	
ผลการค้นหา เลขเรียก
การจัดการศึกษาทางเลือก รูปแบบศูนย์การเรียนโดยโรงพยาบาล และสถ..
   ประนอม ศรีไพรวัลย์. / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.93
ส691ก 2544 
การดูแลผู้ป่วย ปวดหลัง ปวดเอว ด้วยการแพทย์ผสมผสาน : การสัมมน..
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
615.8 ก525ก 2550 
การดูแลผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ด้วยการแพทย์ผสมผสาน : การสัมมนาวิชาก..
    / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
616.97
ก451 2552. 
การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยการแพทย์ผสมผสาน
    / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
610.73698
ก451 2551 
การพัฒนาระบบจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน สำนักงานควบคุม..
   นักรักษ์ สุขแก้วมณี / 2542
   งานวิจัย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ361.3
น376ก 2542. 
การศึกษาประสิทธิภาพการทดสอบการแพ้ยาในกลุ่มผู้ป่วยที่สงสัยว่า..
   เจตทะนง แกล้วสงคราม. / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ571.972
จ694ก 2553 
ความพึ่งพอใจการปฏิบัติงานของบุคลากรแผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก โ..
   สุภัทร วงษ์พิเดช / 2555
   วิทยานิพนธ์ ที่ วิจัย(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
วพ610.696ส835ค 2555 
เตียงผู้ป่วยแบบเอียงข้างได้/ณัฐพล วงษ์เบาะ และ อนุรักษ์ รักษ..
   ณัฐพล วงษ์เบาะ / 2551
    ที่ วิจัย(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
คง610.28ณ342ต 2551 
ระบบทะเบียนประวัติผู้ป่วยคลีนิคกายภาพบำบัด จังหวัดอุดรธานี
   อานนท์ มุงคำภา / 2542
   งานวิจัย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
คง004.21
อ623ร 2542. 
ระบบระเบียนผู้ป่วยคลินิกนายแพทย์วรางวุธ-แพทย์หญิงกนกวรรณ
   สญารัตน์ ขวดสุรา / 2546
   งานวิจัย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
คง362.12
ส156ร 2546. 
ระเบียนประวัติผู้ป่วย ศูนย์บริการสาธารณสุขที่2
   เสาวณี ฤทธิ์ศร / 2542
   งานวิจัย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ362.12
ส941ร 2542. 
ศาสตร์และศิลป์ของการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาจากการดื่มสุราในเวช..
    / 2550
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
634.92S682P 2550 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 12/13 รายการ] Copyright 2021. All Rights Reserved.