ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น: Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1615091784 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='RecentSearches' and sessionid='hgrfbjrg93pibnben9lbkhcn15' 

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/ULIB/inc/tmq_fetch_array.php on line 5
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='hgrfbjrg93pibnben9lbkhcn15' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='hgrfbjrg93pibnben9lbkhcn15',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1615178184',
	ipset='3.239.158.36',
	val='  AnD  ( (kw like \'%หนังสือ%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='hgrfbjrg93pibnben9lbkhcn15' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='hgrfbjrg93pibnben9lbkhcn15',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchstr2usis',
	dt='1615178184',
	ipset='3.239.158.36',
	val=' หนังสือ'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln' and sessionid='hgrfbjrg93pibnben9lbkhcn15' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='hgrfbjrg93pibnben9lbkhcn15',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln',
	dt='1615178184',
	ipset='3.239.158.36',
	val='  AnD  ( (kw like \'%หนังสือ%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='hgrfbjrg93pibnben9lbkhcn15' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='hgrfbjrg93pibnben9lbkhcn15',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1615178184',
	ipset='3.239.158.36',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='hgrfbjrg93pibnben9lbkhcn15' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='hgrfbjrg93pibnben9lbkhcn15',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchdspv',
	dt='1615178184',
	ipset='3.239.158.36',
	val='searchdb[kw]=หนังสือ&&limitplacespec=&resourcetypespec=&searchyear=&searchlang=&searchbybarcode=&limitsubj=&searchbybibid=&limitcallnloadsub=&limitcallnloadsub2='
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='hgrfbjrg93pibnben9lbkhcn15' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='hgrfbjrg93pibnben9lbkhcn15',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchstr',
	dt='1615178184',
	ipset='3.239.158.36',
	val=' หนังสือ'
	
พบจำนวน 281 รายการ
 ค้นหา คำสำคัญ หนังสือ
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='hgrfbjrg93pibnben9lbkhcn15' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='hgrfbjrg93pibnben9lbkhcn15',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='suarray',
	dt='1615178184',
	ipset='3.239.158.36',
	val=' หนังสือ'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='hgrfbjrg93pibnben9lbkhcn15' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='hgrfbjrg93pibnben9lbkhcn15',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchsql',
	dt='1615178184',
	ipset='3.239.158.36',
	val='  AnD  ( (kw like \'%หนังสือ%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='hgrfbjrg93pibnben9lbkhcn15' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='hgrfbjrg93pibnben9lbkhcn15',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1615178184',
	ipset='3.239.158.36',
	val='advsearching.php'
	
ผลการค้นหา เลขเรียก
เครื่องจำหน่ายหนังสือพิมพ์
   จตุพล เทพถาวร
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ส629.8
จ136ค 2543 
เจาะกลยุทธ์สุดยอดสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ เล่ม 11
    / 2540
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
650.1
จ757 2540. 
เจาะกลยุทธ์สุดยอดสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ เล่ม14
    / 2540
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
650.1
จ757 2540. 
เจาะกลยุทธ์สุดยอดสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ เล่ม16
    / 2540
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
650.1
จ757 2540. 
นวมินทราศิรวาทราชสดุดี
   คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร.
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
895.911
ค121น. 
ประวัติศาสตร์มาเลเซีย สิงคโปร์ และ บรูไน = A History of ma..
   เทิร์นบุลล์, ซี แมรี. / 2540
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
959.5
ท 729 ป 2540. 
หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแ ว..
   อิทธิพล ราศรีเกรียงไกร . / 2534
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
354.328
ก218ม 2534. 
100 เล่มหนังสือดีวิทยาศาสตร์
   ชัยวัฒน์ คุประตกุล. / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
016.5
ช432ร 2551. 
101 โครงงานคณิตศาสตร์ = 101 Mathematical project
   โบลต์, เบรน. / 2540
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
510.712
บ924ร 2540 
222 ข้อควรจำสำหรับนักบริหาร = Business is people
   พาร์กินสัน, ซี นอร์ทโคท, ค.ศ. 1909- / 2538
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
658.407
พ591ส 2538. 
ISO 9000 คู่มือนำมาตรฐานคุณภาพสู่ธุรกิจอุตสาหกรรม
   เคลเมนต์ส,ริชาร์ด บาร์เรตต์ / 2536
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
338.644
ค726อ 2536 
Mind is Eye=เหนือมนุษย์...พลังจิตพิศวง/Gillian Philip
   ฟิลิป,จิลเลียน / 2554
   หนังสือ ที่ International Language Center(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
Fc
ฟ255น 2554 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [24]   [แสดง 12/281 รายการ] Copyright 2021. All Rights Reserved.