ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น: Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1615091828 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='RecentSearches' and sessionid='bpe6lipaiathjtkt8kh1p8am33' 

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/ULIB/inc/tmq_fetch_array.php on line 5
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='bpe6lipaiathjtkt8kh1p8am33' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='bpe6lipaiathjtkt8kh1p8am33',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1615178228',
	ipset='3.239.158.36',
	val='  AnD  ( (kw like \'%เต๋า%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='bpe6lipaiathjtkt8kh1p8am33' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='bpe6lipaiathjtkt8kh1p8am33',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchstr2usis',
	dt='1615178228',
	ipset='3.239.158.36',
	val=' เต๋า'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln' and sessionid='bpe6lipaiathjtkt8kh1p8am33' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='bpe6lipaiathjtkt8kh1p8am33',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln',
	dt='1615178228',
	ipset='3.239.158.36',
	val='  AnD  ( (kw like \'%เต๋า%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='bpe6lipaiathjtkt8kh1p8am33' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='bpe6lipaiathjtkt8kh1p8am33',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1615178228',
	ipset='3.239.158.36',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='bpe6lipaiathjtkt8kh1p8am33' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='bpe6lipaiathjtkt8kh1p8am33',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchdspv',
	dt='1615178228',
	ipset='3.239.158.36',
	val='searchdb[kw]=เต๋า&&limitplacespec=&resourcetypespec=&searchyear=&searchlang=&searchbybarcode=&limitsubj=&searchbybibid=&limitcallnloadsub=&limitcallnloadsub2='
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='bpe6lipaiathjtkt8kh1p8am33' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='bpe6lipaiathjtkt8kh1p8am33',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchstr',
	dt='1615178228',
	ipset='3.239.158.36',
	val=' เต๋า'
	
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา คำสำคัญ เต๋า
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='bpe6lipaiathjtkt8kh1p8am33' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='bpe6lipaiathjtkt8kh1p8am33',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='suarray',
	dt='1615178228',
	ipset='3.239.158.36',
	val=' เต๋า'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='bpe6lipaiathjtkt8kh1p8am33' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='bpe6lipaiathjtkt8kh1p8am33',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchsql',
	dt='1615178228',
	ipset='3.239.158.36',
	val='  AnD  ( (kw like \'%เต๋า%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='bpe6lipaiathjtkt8kh1p8am33' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='bpe6lipaiathjtkt8kh1p8am33',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1615178228',
	ipset='3.239.158.36',
	val='advsearching.php'
	
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ
Marc Display
 ผู้แต่ง ธ. ธีรทาส.
 ชื่อเรื่อง ศิษย์-เต๋า-เซียน- เซ็น เล่ม1/ เรียบเรียงโดย ธ. ธีรทาส.
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แสวงสุทธิการพิมพ์, [2540?]
 เลขเรียก 299.514 ธ624ศ 2540.
 รูปเล่ม 2 เล่ม ; 21 ซม.
 หัวเรื่อง นิกายเซน
 หัวเรื่อง ลัทธิเต๋า
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
299.514 ธ624ศ 2540. ล.1ฉ.1 
  Barcode: B0026181
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Bib 11165 Copyright 2021. All Rights Reserved.