เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก
วันปิดทำการของห้องสมุด
ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 17 เมษายน 2559  
2 16 เมษายน 2559  
3 31 ธันวาคม ของทุกปี  วันสิ้นปี
4 10 ธันวาคม ของทุกปี  วันรัฐธรรมนูญ
5 23 ตุลาคม ของทุกปี  วันปิยมหาราช
6 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
7 28 กรกฎาคม ของทุกปี  วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
8 15 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
9 14 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
10 13 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
11 1 มกราคม ของทุกปี  วันขึ้นปีใหม่
กลับ Copyright 2024. All Rights Reserved.