เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่งนิติบุคคล กรมที่ดิน.
 ชื่อเรื่อง 100 ปี กรมที่ดิน / กรมที่ดิน.
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง รวมบทความกรมที่ดิน
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง วิวัฒนาการการออกโฉนดที่ดินและงานทะเบียนที่ดิน
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง รวมกฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง รวมกฎหมายเก่าเกี่ยวกับที่ดิน
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กรม, 2544. [มี 1 ฉบับ บริการชั้น 2]
 เลขเรียก 333 ท234ร 2549
 รูปเล่ม 4 เล่ม : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 29 ซม.
 หมายเหตุ ล. 1 รวมบทความกรมที่ดิน
--ล. 2 วิวัฒนาการการออกโฉนดที่ดินและงานทะเบียนที่ดิน
--ล.3 รวมกฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน
--ล. 4 รวมกฎหมายเก่าเกี่ยวกับที่ดิน.
 หมายเหตุ Summary: เล่ม 1. รวมบทสัมภาษณ์อดีตอธิบดีกรมที่ดินและนายช่างใหญ่ รวมทั้งบทความเกี่ยวกับภารกิจต่างๆ ของกรมที่ดิน มีภาพประกอบ.
 หมายเหตุ Summary: เล่ม 2. รวบรวมความเป็นมาของโฉนดที่ดิน ตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชจนถึงปัจจุบันว่ามีวิวัฒนาการมาอย่างไร พร้อมทั้งข้อมูลการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดิน มีภาพประกอบ เนื้อหาจัดเรียงตามปี พ.ศ.
 หมายเหตุ Summary: เล่ม 3. รวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือประมวลกฎหมายที่ดิน พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พศ.2543 พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ.2535 ตลอดจนกฎกระทรวงต่างๆ ซึ่งออกตามความในกฎหมาย.
 หมายเหตุ Summary: เล่ม 4. รวบรวมกฎหมายเก่าเกี่ยวกับที่ดิน เนื้อหากล่าวถึงกฎหมายที่ดินในแต่ละช่วงเวลาของอดีตทั้งกฎหมายที่เป็นศิลาจารึกในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช กฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จ กฎหมายตราสามดวง พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศพระบรมราชโองการ กฎเสนาบดี และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดเรียงตามลำดับวาระที่ประกาศใช้บังคับ.
 หัวเรื่อง กรมที่ดิน.
 หัวเรื่อง กฎหมายที่ดิน.
 หัวเรื่อง โฉนด.
 หัวเรื่อง ที่ดิน.
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
- ไม่พบข้อมูล -

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [กฎหมายที่ดิน.]
    หัวเรื่อง [ที่ดิน.]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: 100 ปี กรมที่ดิน..
Bib 13785

Social Bookmarking
Bookmark to: Mr. Wong Bookmark to: Webnews Bookmark to: Icio Bookmark to: Oneview Bookmark to: Linkarena Bookmark to: Favoriten Bookmark to: Seekxl Bookmark to: Kledy.de Bookmark to: Social Bookmarking Tool Bookmark to: BoniTrust Bookmark to: Power Oldie Bookmark to: Bookmarks.cc Bookmark to: Favit Bookmark to: Bookmarks.at Bookmark to: Newsider Bookmark to: Linksilo Bookmark to: Readster Bookmark to: Folkd Bookmark to: Yigg Bookmark to: Digg Bookmark to: Del.icio.us Bookmark to: Facebook Bookmark to: Reddit Bookmark to: Jumptags Bookmark to: Simpy Bookmark to: StumbleUpon Bookmark to: Slashdot Bookmark to: Propeller Bookmark to: Furl Bookmark to: Yahoo Bookmark to: Spurl Bookmark to: Google Bookmark to: Blinklist Bookmark to: Blogmarks Bookmark to: Diigo Bookmark to: Technorati Bookmark to: Newsvine Bookmark to: Blinkbits Bookmark to: Ma.Gnolia Bookmark to: Smarking Bookmark to: Netvouz
Google Wave : Gadget URL Copyright 2022. All Rights Reserved.