เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
 ชื่อเรื่อง 50 บทความ เพื่อการฉลอง 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2553.
 เลขเรียก 378.593 ห556
 รูปเล่ม 7 เล่ม : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 30 ซม.
 หมายเหตุ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553.
 หมายเหตุ Contents: ล. 1 Speccial issue : มจธ. กับความเป็นมา 2503-2553 บางมดมาได้ด้วยคนดีและคนเก่งพระจอมเกล้าธนบุรีไปข้างหน้าได้ด้วยคนดีและคนเก่ง
-- ล. 2 มจธ. กับการขับเคลื่อนองค์กร
-- ล. 3 มจธ. กับงานบริการวิชาการ : โครงการหลวง โครงการพัฒนา ตามพระราชดำริ ชุมชนและสังคม
-- ล.4 มจธ. กับงานวิชาการ : พลังงาน สิ่งแวดล้อมระบบวิทยาศาสตร์โลก
-- ล.5 มจธ. กับงานวิชาการ : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
--ล. 6 มจธ. กับนวัตกรรมการสอน วิจัย และการเรียนรู้ (1)
-- ล. 7 มจธ. กับนวัตกรรมการสอน วิจัย และการเรียนรู้ (2).
 หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี--ประวัติ.
 หัวเรื่อง คุณภาพทางวิชาการ.
 ผู้แต่งนิติบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
 ชื่อเรื่องเพิ่ม มจธ. กับงานวิชาการ : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี.
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
- ไม่พบข้อมูล -

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [คุณภาพทางวิชาการ.]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: 50 บทความ เพื่อก..
Bib 16899
 Copyright 2024. All Rights Reserved.