เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่ง ยุพิน ไทยรัตนานนท์
 ชื่อเรื่อง การประมวลแฟ้มข้อมูล = File processing / ยุพิน ไทยรัตนานนท์.
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง File processing.
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540.
 เลขเรียก 003.1 ย421ก 2540
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 5.
 รูปเล่ม 240 หน้า : แผนภูมิ ; 26 ซม.
 หมายเหตุ Partial Contents: นิยามและแนวคิดเบื้องต้น
--อุปกรณ์บันทึกข้อมูลภายนอก
--การจัดระเบียบแฟ้มลำดับ
--การจัดระเบียบแฟ้มสุ่ม
--เทคนิคการค้นหาข้อมูล
--เทคนิคการเรียงลำดับ
--การเรียงลำดับแบบภายนอก
--การจัดระเบียบแฟ้มลำดับเชิงดรรชนี
--ภาพรวมระบบฐานข้อมูล
--สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล.
 หัวเรื่อง การจัดการฐานข้อมูล.
 หัวเรื่อง การจัดแฟ้มข้อมูล (คอมพิวเตอร์)
 หัวเรื่อง โครงสร้างข้อมูล (คอมพิวเตอร์)
 หัวเรื่อง ฐานข้อมูล.
 หัวเรื่อง แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์
 หัวเรื่อง ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ.
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
003.1 ย421ก 2540  
  Barcode: B0022391
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. หนังสือ
หนังสือ
003.1 ย421ก 2540 ฉ.2 
  Barcode: B0026457
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
3. หนังสือ
หนังสือ
003.1 ย421ก 2540 ฉ.3 
  Barcode: B0031544
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [ยุพิน ไทยรัตนานนท์]

    หัวเรื่อง [การจัดการฐานข้อมูล.]
    หัวเรื่อง [การจัดแฟ้มข้อมูล (คอมพิวเตอร์)]
    หัวเรื่อง [โครงสร้างข้อมูล (คอมพิวเตอร์)]
    หัวเรื่อง [ฐานข้อมูล.]
    หัวเรื่อง [ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ.]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การประมวลแฟ้มข้อ..
Bib 10538
 Copyright 2024. All Rights Reserved.