เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
 ISBN 9789742867577(2551)
 ชื่อเรื่อง รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. ... / กรมควบคุมมลพิษ.
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง สถานการณ์มลพิษในรอบทศวรรษ.
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง บันทึกสีน้ำตาล รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. ...
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กรม, 2553. [มี 1 ฉบับ บริการชั้น 2]
 เลขเรียก สร363.73 ร451 2553
 รูปเล่ม เล่ม : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ ; 29 ซม.
 หมายเหตุ ปีพ.ศ. 2543 เพิ่มเนื้อหาข้อมูลและวิเคราะห์สถานการณ์มลพิษในรอบ 10 ปี (พ.ศ. 2533- 2542)
 หมายเหตุ ปี 2539, 2540 ใช้ชื่อบันทึกสีน้ำตาล รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. ...
 หมายเหตุ Summary: เล่มปี 2543 กล่าวถึงสถานการณ์มลพิษที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ปีพ.ศ. 2543 โดยแบ่งเป็น 3 ภาค ได้แก่ 1.สถานการณ์มลพิษของประเทศไทยในรอบทศวรรษ ประกอบด้วย คุณภาพน้ำ/ คุณภาพอากาศและเสียง/ เหตุการณ์สำคัญ/ ขยะมูลฝอย/ ของเสียอันตราย/ สารอันตราย/ การบริหารจัดการมลพิษ 2.สถานการณ์มลพิษของประเทศไทยในปี 2543 ประกอบด้วย 1.คุณภาพน้ำ 2.เหตุการณ์สำคัญ/ คุณภาพอากาศและเสียง/ ขยะมูลฝอย/ การจัดการของเสียอันตราย/ สารอันตราย/ เหตุการณ์สำคัญ 3.การบริหารจัดการมลพิษ ประกอบด้วย การจัดสรรงบประมาณด้านการจัดการมลพิษ/ การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ด้านมลพิษ/ การค้ากับสิ่งแวดล้อม/ บัญชีรายชื่อกฎหมายที่ออกใหม่ มีภาพประกอบ ท้ายเล่มมีภาคผนวก.
 หมายเหตุ Summary: เล่มปี 2544 เป็นเอกสารข้อมูลทางวิชาการที่สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการคุณภาพน้ำ อากาศ เสียง ขยะมูลฝอย สารอันตราย ของเสียอันตราย รวมถึงการบริหารจัดการมลพิษ และยังให้ข้อมูลเหตุการณ์สำคัญ ๆ ด้านมลพิษที่เกิดขึ้นในรอบปีด้วย เหมาะสำหรับผู้สนใจเกี่ยวกับปัญหามลพิษได้ศึกษาทำความเข้าใจในการดำเนินการป้องกัน แก้ไข ลดและขจัดมลพิษ เพื่อก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี มีภาพประกอบ.
 หมายเหตุ Summary: เล่มปี 2545 เผยแพร่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย เนื้อหาประกอบด้วย 1. สถานการณ์คุณภาพแหล่งน้ำ 2. สถานการณ์คุณภาพอากาศและมลพิษทางเสียง 3. สถานการณ์กากของเสีย 4. สถานการณ์สารอันตราย 5. การบริหารจัดการมลพิษ รวมถึงบันทึกเหตุการณ์สำคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปี เช่น อุบัติภัยจากสารอันตราย เหตุการณ์ไฟไหม้โรงเก็บสารเคมีในชุมชนแออัดคลองเตย และน้ำมันรั่วไหลในทะเลอ่าวไทย มีภาพประกอบ ท้ายเล่มมีภาพผนวกตารางที่ 1-ตารางที่8.
 หัวเรื่อง มลพิษ--ไทย.
 หัวเรื่อง มลพิษ--การจัดการ.
 หัวเรื่อง มลพิษทางน้ำ.
 หัวเรื่อง มลพิษทางอากาศ.
 หัวเรื่อง มลพิษทางเสียง.
 หัวเรื่อง ขยะ.
 หัวเรื่อง กฎหมายสิ่งแวดล้อม.
 หัวเรื่อง การใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์.
 ผู้แต่งนิติบุคคล กรมควบคุมมลพิษ.
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
- ไม่พบข้อมูล -

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [มลพิษทางน้ำ.]
    หัวเรื่อง [มลพิษทางอากาศ.]
    หัวเรื่อง [มลพิษทางเสียง.]
    หัวเรื่อง [ขยะ.]
    หัวเรื่อง [กฎหมายสิ่งแวดล้อม.]
    หัวเรื่อง [การใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์.]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: รายงานสถานการณ์ม..
Bib 16947

Social Bookmarking
Bookmark to: Mr. Wong Bookmark to: Webnews Bookmark to: Icio Bookmark to: Oneview Bookmark to: Linkarena Bookmark to: Favoriten Bookmark to: Seekxl Bookmark to: Kledy.de Bookmark to: Social Bookmarking Tool Bookmark to: BoniTrust Bookmark to: Power Oldie Bookmark to: Bookmarks.cc Bookmark to: Favit Bookmark to: Bookmarks.at Bookmark to: Newsider Bookmark to: Linksilo Bookmark to: Readster Bookmark to: Folkd Bookmark to: Yigg Bookmark to: Digg Bookmark to: Del.icio.us Bookmark to: Facebook Bookmark to: Reddit Bookmark to: Jumptags Bookmark to: Simpy Bookmark to: StumbleUpon Bookmark to: Slashdot Bookmark to: Propeller Bookmark to: Furl Bookmark to: Yahoo Bookmark to: Spurl Bookmark to: Google Bookmark to: Blinklist Bookmark to: Blogmarks Bookmark to: Diigo Bookmark to: Technorati Bookmark to: Newsvine Bookmark to: Blinkbits Bookmark to: Ma.Gnolia Bookmark to: Smarking Bookmark to: Netvouz
Google Wave : Gadget URL Copyright 2020. All Rights Reserved.