เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
 ISBN 9749258169
 ผู้แต่ง รวีวรรณ นิพันธ์ประศาสน์.
 ชื่อเรื่อง การบริหารการเงิน = Finance management / รวีวรรณ นิพันธ์ประศาสน์.
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Finance management
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : Higher Press, 2547.
 เลขเรียก 658.15 ร169ก 2547.
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1.
 รูปเล่ม 254 หน้า ; 21 ซม.
 หมายเหตุ Partial Contents: การบริหารการเงิน (Financial management)
--งบการเงิน (Financial statement)
--การวิเคราะห์งบการเงิน (Financial statement analysis)
--มูลค่าของเงินในแต่ละช่วงเวลา (Time value of money)
--การตัดสินใจในการลงทุน (Capital budget)
--การประเมินทางเลือกเพื่อตัดสินใจลงทุน (Capital investment decision making)
--การจัดหาเงินทุนระยะยาว (Long-term financing)
--หุ้นสามัญ (Common stock)
--ต้นทุนของเงินทุน (Cost of capital)
--นโยบายโครงสร้างแหล่งที่มาของเงินทุน (Financial leverage and capital structure policy)
--การบริหารเงินทุนหมุนเวียน (Short-term financing and planning)-- การบริหารเงินสดและสภาพคล่อง (Case and liquidity management)--การบริหารลูกหนี้การค้า (Credit management)--การบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory management)--การควบและรวมกิจการ (Mergers and acquisitions)--ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นสามัญ และหุ้นกู้แปลงสภาพ (Warrants and convertible bonds).
 หัวเรื่อง การเงิน.
 หัวเรื่อง การเงินธุรกิจ.
 หัวเรื่อง การจัดการธุรกิจ.
 หัวเรื่อง กำไร.
 หัวเรื่อง งบประมาณ.
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
658.15 ร169ก 2547.  
  Barcode: B0006449
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การเงิน.]
    หัวเรื่อง [การเงินธุรกิจ.]
    หัวเรื่อง [การจัดการธุรกิจ.]
    หัวเรื่อง [งบประมาณ.]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การบริหารการเงิน..
Bib 3526
 Copyright 2024. All Rights Reserved.