เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
 ISBN 9746101641 (ล.1)
 ISBN 9746101668 (ล.2)
 ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล 2
 ชื่อเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร : เอกสารการสอนชุดวิชา 30201 = Introduction to administration หน่วยที่ 1-8, หน่วยที่ 9-15 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Introduction to administration
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Other title: เอกสารการสอนชุดวิชา 30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
 พิมพลักษณ์ นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2529.
 เลขเรียก 658 ม246ค 2529
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 12.
 รูปเล่ม 2 เล่ม : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 29 ซม.
 หมายเหตุ ล.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ--รูปแบบการประกอบธุรกิจ--ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ--การจัดการการตลาด--การจัดการการผลิต--การจัดการการเงินและการบัญชี--การจัดการทรัพยากรบุคคล--ธุรกิจระหว่างประเทศ--ล.2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ--ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์--องค์การภาครัฐกิจ--ปัจจัยแวดล้อมของการบริหารรัฐกิจ--นโยบายสาธารณะ--หลักการจัดการ--การควบคุมงานบริหาร
 หมายเหตุ Contents: ล.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
--รูปแบบการประกอบธุรกิจ
--ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
--การจัดการการตลาด
--การจัดการการผลิต
--การจัดการการเงินและการบัญชี
--การจัดการทรัพยากรบุคคล
--ธุรกิจระหว่างประเทศ
--ล.2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ
--ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
--องค์การภาครัฐกิจ--ปัจจัยแวดล้อมของการบริหารรัฐกิจ--นโยบายสาธารณะ--หลักการจัดการ--การควบคุมงานบริหาร
 หัวเรื่อง การบริหาร.
 หัวเรื่อง การบริหารธุรกิจ.
 หัวเรื่อง การบริหารรัฐกิจ.
 ผู้แต่งนิติบุคคล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
658 ม246ค 2529 ล.1ฉ.1 
  Barcode: B0009688
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. หนังสือ
หนังสือ
658 ม246ค 2529 ล.2ฉ.1 
  Barcode: B0009344
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ]

    หัวเรื่อง [การบริหาร.]
    หัวเรื่อง [การบริหารธุรกิจ.]
    หัวเรื่อง [การบริหารรัฐกิจ.]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ความรู้เบื้องต้น..
Bib 3783
 Copyright 2024. All Rights Reserved.