เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record < ปิดหน้าต่าง
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500
008    080627s2543th a 000 0 tha d
020    ^a9746645633 :^c250 บาท
040    ^aneu
082 0  ^a371.26^bบ471ก 2543
100 0  ^aบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์.
245 10 ^aการวิจัย การวัดและประเมินผล :^bรวมบทความ /^cบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์.
246 33 ^aการวิจัยการวัดและประเมินผล
246 33 ^aรวมบทความการวิจัย การวัดและประเมินผล
250    ^aพิมพ์ครั้งที่ 2.
260    ^aกรุงเทพฯ :^bโรงพิมพ์ศรีอนันต์,^c2543.
300    ^a418 หนัา :^bแผนภูมิ ;^c26 ซม.
505 2  ^aลักษณะทั่วไปของการวิจัย--หลักการวิจัยเบื้องต้น--การออกแบบวิจัย : แนวคิดและหลักการ--การออกแบบการวิจัยในชั้นเรียน--สมมติฐานการวิจัย--การวิจัยเชิงคุณลักษณะ--หลักการทำวิจัย--รูปแบบการวิจัย--การเลือกและสุ่มตัวอย่าง--การรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือ--เทคนิคการทำวิทยานิพนธ์--กระบวนการประเมินผลการศึกษา--การประเมินผลโครงการ--การประเมินเอกสารหลักสูตร--การเขียนหนังสือและตำรา--ข้อคิดเกี่ยวกับการนิเทศงาน.
650  7 ^aการเขียนรายงาน.
650  7 ^aการวัดผลทางการศึกษา.
650  7 ^aวิจัย.
852    ^aบัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารการศึกษา
999 ^a อาภาภรณ์
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
371.26 บ471ก 2543  
  Barcode: B0001396
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. หนังสือ
หนังสือ
371.26 บ471ก 2543 ฉ.2 
  Barcode: B0001397
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
3. หนังสือ
หนังสือ
371.26 บ471ก 2543 ฉ.3 
  Barcode: B0001398
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
4. หนังสือ
หนังสือ
371.26 บ471ก 2543 ฉ.4 
  Barcode: B0001489
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์.]

    หัวเรื่อง [การเขียนรายงาน.]
    หัวเรื่อง [การวัดผลทางการศึกษา.]
    หัวเรื่อง [วิจัย.]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การวิจัย การวัดแ..
Bib 1073
 Copyright 2024. All Rights Reserved.