เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record < ปิดหน้าต่าง
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500
008    080913s2543th m 000 0 tha d
040    ^aneu
082 0  ^a346.043^bม234ว 2543
110 2  ^aมหาดไทย.กระทรวง
245 13 ^aวิวัฒนาการการออกโฉนดที่ดินและงานทะเบียนที่ดิน/^cกระทรวงมหาดไทย.
246 10 ^aรวมบทความกรมที่ดิน.
246 10 ^aรวมกฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน.
246 10 ^aรวมกฎหมายเก่าเกี่ยวกับที่ดิน.
260    ^aกรุงเทพฯ:^bกรมที่ดิน,^c 2543.
300    ^a4เล่ม:^bภาพประกอบ,แผนภูมิ;^c29ซม.
505    ^aล.1รวมบทความกรมที่ดิน-ล.2วิวัฒนาการการออกโฉนดที่ดินและงานทะเบียนที่ดิน-ล.3รวมกฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน-ล.4รวมกฎหมายเก่าเกี่ยวกับที่ดิน
520    ^aเล่ม1รวมบทสัมภาษณ์อดีตอธิบดีกรมที่ดินและนายช่างใหญ่ รวมทั้งบทความเกี่ยวกับภารกิจต่างๆ ของกรมที่ดินมีภาพประกอบ
520    ^aเล่ม2รวบรวมความเป็นมาของโฉนดที่ดินตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชจนถึงปัจจุบันว่ามีวิวัฒนาการมาอย่างไร พร้อมทั้งข้อมูลการจดทะเบียน สิทธิและนิติกรรมในที่ดิน มีภาพประกอบเนื้อหาจัดเรียงตามปีพ.ศ.
520    ^aเล่ม3.รวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินที่ใช้อยู่ในปัจจุบันคือประมวลกฎหมายที่ดินพระราชบัญญัติการจัดสรรคที่ดินพ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535 ตลอดจนกฎกระทรวงต่างๆซึ่งออกตามในกฎหมาย
520    ^aเล่ม4. รวมกฎหมายเก่าเกี่ยวกับที่ดิน เนื้อหากล่าวถึงกฎหมายที่ดินในแต่ละช่วงเวลาของอดีตทั้งกฎหมายที่เป็นศิลาจารึกในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช กฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จ กฎหมายตราสามดวงพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศพระบรมราชโองการ กฎสเนเบดี และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดเรียงตามลำดับวาระที่ประกาศใช้บังคับ
610 27 ^aกรมที่ดิน.
650  7  ^aกฎหมายที่ดิน.
852    พื้นฐาน
999 ^a ลิขิต
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
346.043 ม234ว 2543  
  Barcode: B0009401
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [กฎหมายที่ดิน.]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: วิวัฒนาการการออก..
Bib 3019
 Copyright 2024. All Rights Reserved.