เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
เอกสารการสอนชุดวิชา กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน = Laws and..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 15 ไอเทม)
301.16026
ม246ก 2530 
เอกสารการสอนชุดวิชา การจัดการงานขนส่งสินค้า = Cargo transpor..
    / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
354
ม246ก 2544 
เอกสารการสอนชุดวิชา การผลิตงานประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 1-8
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
659.2
ส747ก 2532 
เอกสารการสอนชุดวิชา คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อธุรกิจ = Business..
    / 2541
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
519.5
ม246ค 2541 
เอกสารการสอนชุดวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพนิ่งและภาพยน..
    / 2535
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 14 ไอเทม)
778.1
ม246ค 2535 
เอกสารการสอนชุดวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพนิ่งและภาพยน..
    / 2536
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
778.1
ม246ค 2536 
เอกสารการสอนชุดวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพนิ่งและภาพยน..
    / 2542
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
778.1
ม246ค 2542 
เอกสารการสอนชุดวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพนิ่งและภาพยน..
    / 2543
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
778.1
ม246ค 2543 
เอกสารการสอนชุดวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพนิ่งและภาพยน..
    / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
778.1
ม246ค 2544 
เอกสารการสอนชุดวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพนิ่งและภาพยน..
    / 2546
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
778.1
ม246ค 2546 
เอกสารการสอนชุดวิชา ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน = Current poli..
    / 2543
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
320.9
ม246ป 2537 
เอกสารการสอนชุดวิชา ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน = Current poli..
    / 2543
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
320.9
ม246ป 2543 
เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง = Radio prog..
    / 2548
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
791.44
ม246ก 2548 
เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง = Radio prog..
    / 2546
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
791.44
ม246ก 2546 
เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง = Radio prog..
    / 2539
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
791.44
ม246ก 2539 
เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง = Radio prog..
    / 2531
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 9 ไอเทม)
791.44
ม246ก 2531 
เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ 16419 หน่วยที่ ..
    / 2531
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
791.45
ม246ก 2531 
เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ 16419 หน่วยที่ ..
    / 2533
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 8 ไอเทม)
791.45
ม246ก 2533 
เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ 16419 หน่วยที่ ..
    / 2539
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
791.45
ม246ก 2539 
เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ 16419 หน่วยที่ ..
    / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
791.45
ม246ก 2544 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 [1065]   [แสดง 20/21289 รายการ] Copyright 2020. All Rights Reserved.