เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
เอกสารประกอบการสอนวิชาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง (901-102) = So..
   เกรียงศักดิ์ ราชโคตร์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
300
ก768อ 
เอกสารประกอบการสอนสินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน = Credits and..
   จันทร์เพ็ญ จาปะเกษตร์. / 2525
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
332.7
จ272ส 2525. 
เอกสารประกอบคำบรรยายวิชา คณิตศาสตร์1
    / 2522
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
510
อ599 2522 
เอกสารรวบรวมสัญญาเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
    / 2539
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 7 ไอเทม)
629.8
ส293อ 2539. 
เอกสารระเบียบองค์การการค้าโลกว่าด้วยการเข้าถึงตลาดสินค้าที่ม..
    / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
382.9
อ885 2552. 
เอกสารระเบียบองค์การการค้าโลกว่าด้วยการค้าสินค้าเกษตร
    / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
382.92
อ884 2552 
เอกสารวิชาการส่งออกกรมพาณิชย์สัมพันธ์ ชุดที่ 1 พัฒนาความรู้ส..
    / 2530
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
382.6
อ884 2532 
เอกสารสรุปการสัมมนาวิชาการเรื่องแนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิ..
    / 2543
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
610.73
ม246อ 2543 
เอเชียตะวันออกยุคใหม่ : จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน = East As..
   แฟร์แบงค์, จอห์น เค. / 2550
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
950
ฟ861อ 2550 
เอ็นทร้านส์ไม่ติดแล้วจะไปเรียนที่ไหน
    / 2545
   งานวิจัย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ371.21
อ894 2545. 
เอาชนะความรุนแรงด้วยพลังสมานฉันท์ : รายงานคณะกรรมการอิสระเพื..
    / 2549
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
303.6
อ917 2549 
เอาชนะคำว่า"ไม่"ใช่เรื่องยาก
   ยูริ,วิลเลี่ยม. / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
658.405
ย486อ 2544 
เอาต์ซอร์ส กลยุทธ์ผ่าโลกธุรกิจ= The Outsourcing Revolution
   คอร์เบตต์,ไมเคิล เอฟ. / 2549
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
650.1
ค189อ 2549. 
เอาภาษาอังกฤษไปเที่ยวด้วย = English for travel
   เศรษฐวิทย์ . / 2549
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
421
ค866อ 2549 . 
แอ่งอารยธรรมอีสาน
   ศรีศักร วัลลิโภดม. / 2546
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
390.09593
ศ255อ 2546. 
แอดวานซ์โลตัส
   ยืน ภู่วรวรรณ / 2538
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
005.3
ย327อ 2538 
แอดวานซ์เอ็มเอสดอส = Advanced MS-DOS
   ดังกาน, เรย์. / 2533
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
005.43
พ161อ 2533 
แอนตาร์กติกา : หนาวหน้าร้อน
   เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498- / 2549
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
อ919.3
ท622อ 2549 
แอนตาร์กติกา : หนาวหน้าร้อน
   เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498- / 2550
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
อ919.3104
ท622อ 2550 
แอมเวย์ : ความฝันที่สร้างด้วยมือเปล่า
   พอล คอนน์,ชาลส์ / 2536
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
651.1
พ492อ 2536 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 [1065]   [แสดง 20/21289 รายการ] Copyright 2020. All Rights Reserved.