เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
แอ่วเมืองลี้
   สนิท ภูมาศ / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
915.9353
ส213อ 2544 
แอสฟัลท์เทคโนโลยีและการปฏิบัติงานก่อสร้าง เล่ม1= Asphalt Tec..
   วัชรินทร์ วิทยกุล. / 2536
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 8 ไอเทม)
625.7
ว386อ 2536. 
แอสฟัลท์เทคโนโลยีและการปฏิบัติงานก่อสร้าง เล่ม2 = Alphalt ..
   วัชรินทร์ วิทยกุล. / 2536
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 8 ไอเทม)
625.7
ว836อ 2536. 
โอ้!อลิช
    / 2544
   นวนิยาย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
นว
อ992 2544 
โอวาทสี่ของท่านเหลี่ยวฝาน
    / 2545
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
181.11
อ987 
โอวาทสี่ของท่านเหลี่ยวฝาน
   เหลี่ยว, ฝาน / 2545
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
294.3
ห736อ 2545 
โอวาทสี่ของท่านเหลี่ยวฝาน
   เหลี่ยวฝาน / 2540
   นวนิยาย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
294.3
ห736อ 2540 
โอะฮะโย ฝึกสนทนาภาษาญี่ปุ่น 101 ชั่วโมง
   เจนจิรา วรรษชล. / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
495.68
จ713อ 2552 
ไอซีของโทรทัศน์สี 1
   เจน สงสมพันธุ์. / 2542
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
621.3815
จ698อ 2542 
ไอซีของโทรทัศน์สี 2
   เจน สงสมพันธุ์. / 2542
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
621.3815
จ698อ 2542. 
ไอซีทีเพื่อการศึกษา = ICT for education
   กิดานันท์ มลิทอง / 2548
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
371.33
ก669ล 2548 
ไอที 2000 : นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ = IT 2000 (Thail..
    / 2539
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
303.4833
อ993 2539 
ไอน์สไตน์พบ พระพุทธเจ้าเห็น II
   สม สุจีรา
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
294.3375 ส231อ 
ไอน์สไตน์พบ พระพุทธเจ้าเห็น เล่ม1
   สม สุจีรา
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
294.3375 ส231อ 
ไอน้ำและพลังงานจากถ่านหิน
   เกริกชัย สุกาญจนัจที / 2529
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
621.1
ก764อ 2529 
ไอเสียจากเครื่องยนต์และการควบคุม
   พลูพร แสงบางปลา. / 2537
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
628.532
พ866อ 2537. 
ฮวนนั้ง
   คึกฤทธิ์ ปราโมช, ศ.พล.ต.ม.ร.ว., 2454-2538. / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
นว
ค521ฮ 2553 
ฮ่องกงใต้กรงเล็บมังกร 1
    / 2538
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
951.25
ฮ152 2538 
ฮ่องกงใต้กรงเล็บมังกร 2
    / 2538
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
951.25
ฮ152 2538 
ฮอร์โมน : กลไกและการออกฤทธิ์ร่วม
   นทีทิพย์ กฤษณามระ / 2538
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
547.734
น152ฮ 2538 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 [1065]   [แสดง 20/21289 รายการ] Copyright 2020. All Rights Reserved.