เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
ฮ่องกงใต้กรงเล็บมังกร 2
    / 2538
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
951.25
ฮ152 2538 
ฮอร์โมน : กลไกและการออกฤทธิ์ร่วม
   นทีทิพย์ กฤษณามระ / 2538
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
547.734
น152ฮ 2538 
ฮอร์โมนเพศ
   วารุณี เกียรติดุริยกุล. / 2540
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
547.734
ว486ฮ 2540. 
ฮอร์โมนเพศ : การประยุกต์ทางการแพทย์ = Reproductive hormones ..
    / 2542
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
547.734
ว486ฮ 2542. 
ฮัลโหล โทรคุยกับฝรั่ง...ฝึกได้
   ชลาธิป ชาญชัยฤกษ์. / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
428.34
ช243ฮ 2553 
ฮัลโหล...อยากเป็นข่าว
   จรินยา ศักดิ์ศิริ / 2546
   หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
070.43
จ166ฮ 2546 
ฮาโลวีนหวีดผีหัวขาด= Sleepy Hollow
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
VCD0010 
ฮีด-คอง-คะลำวิถีชีวิตของไทอีสาน
    / 2546
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
306
ฮ467 2546 
ฮีโรโอเกะ อาซาโกะ สตรีผู้บุกเบิกธุรกิจของญี่ปุ่น
   ชิเอโกะ ฟุรุกาวะ / 2560
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
นว ช573ฮ 
เฮฮากับตัวเลข
    / 2536
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
001
ฮ719 2536 
แฮร์รี่ พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์
   โรว์ลิ่ง,เจ.เค. / 2543
   นวนิยาย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
นว
จ942ฮ 2543. 
โฮจิมินห์ มหาบุรษแห่งเวียดนาม Legend of the world
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
DVD0999 
ไฮดรอลิกส์
   ประวิตร ลิมปะวัฒนะ / 2540
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
629.8042
ป378ฮ 2540 
ไฮดรอลิกอุตสาหกรรม = Hydraulic system
   ณรงค์ ตันชีวะวงศ์. / 2546
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
627
ณ311ฮ 2546. 
ไฮดรอลิกอุตสาหกรรม
   ขวัญชัย สินทิพย์สมบูรณ์. / 2550
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
629.8042
ข262ฮ 2550. 
ระบบการเมือง : ความรู้เบื้องต้น
   พฤทธิสาณ ชุมพล, ม.ร.ว. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
320.4
พ435ร 
ระบบเศรษฐกิจและพัฒนาการเศรษฐกิจไทย
   ชูศักดิ์ จรูญสวัสดิ์. / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
330.9593
ช686ร 
ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ = Strategic information systems
   พรรณี สวนเพลง. / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
658.403
พ272ร 
ระเบียบโลกใหม่ = New world order
   สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์. / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
327
ส239ร 
ระเบียบวิธีวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม = Research met..
   อัศวิน แสงพิกุล. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 2 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 3 ไอเทม)
001.42
อ579ร 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 [1065]   [แสดง 20/21291 รายการ] Copyright 2020. All Rights Reserved.