เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
รักให้เป็น ไม่เห็นยาก
   รัชเขต วีสเพ็ญ. / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
152.41
ร321ร 
รักอมตะก้องโลก โรเมโอ กับ จูเลียต = Romeo and Juliet
   เชคสเปียร์, วิลเลียม, ค.ศ. 1564-1616. / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
428.4
ช693ร 
มัคคุเทศก์ = Tour guiding
   พิมพรรณ สุจารินพงค์. / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
338.4791
พ718ม 
วัคซีนในฝันมหัศจรรย์แห่งชีวิต
    / 2558
   นวนิยาย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
รส
ส181ว 
ปัญญาประดิษฐ์ = Artificial intelligence
   บุญเจริญ สิริเนาวกุล. / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
006.3
บ416ป 
รัฐประศาสนศาสตร์ : ทฤษฎีและแนวการศึกษา (ค.ศ. 1887- ค.ศ. 1970)
   พิทยา บวรวัฒนา. / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
350.01
พ671ร 
รัฐประศาสนศาสตร์สร้างสรรค์ = Creative Public Management
   บุญทัน ดอกไธสง / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
350
บ464ร 
รัฐศาสตร์แนววิพากษ์ = Critical political Science
   ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
320
ช892ร 
วัฒนธรรมและการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น : การทำงานกับบร..
   คีลี่, ทิโมธี ดี. / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
658.30952
ค499ว 
พัฒนา Web App แบบมืออาชีพด้วย PHP + AJAX และ jQuery
   อนรรฆนงค์ คุณมณี. / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
006.76
อ162พ 
วิวัฒนาการการออกโฉนดที่ดินและงานทะเบียนที่ดิน
    / 2543
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
346.043
ม234ว 2543 
พัฒนาการรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารรัฐกิจ : จากอดีตสู่ปัจจุบัน..
   ไชยา ยิ้มวิไล. / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
351
ช942พ 
จัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL ครอบคลุมถึงเวอร์ชั่น 6.0 ฉบับสมบูร..
   ชาญชัย ศุภอรรถกร. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
005.75
ช485จ 
การจัดการสมัยใหม่ = Modern Management
   เซอร์โต, ซามูเอล ซี / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
658.4
ซ548ก 2552. 
จัดการเสียงของลูกค้าอย่างไรให้ได้ใจลูกค้า= VOC management an..
   ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์ / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
658.8
ณ339จ 
บันทึกลับของแอนน์ แฟรงก์ = The diary of a young girl, Anne F..
   แฟรงก์,แอนน์ / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
428.4
ฟ855บ 
ศัพท์ธุรกิจรายวัน ฉบับสมบูรณ์ = Daily business vocabulary
   สิริบุปผา อุทารธาดา. / 2553
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ef.658.003
ส731ศ 
คัมภีร์การเขียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน = Essentials of writing
   เศรษฐวิทย์. / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
421
ศ866ค 
คัมภีร์อมตะ : สูตรลับของเซนเพื่อความพ้นทุกข์ในชีวิตนี้ : วัช..
   นิโรธ จิตวิสุทธิ์. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
294.301 น662ค 
ผจญภัย 80 วัน รอบโลก = Around the world in eighty days
   เวิร์น, จูลส์, ค.ศ. 1828-1905. / 2553
   นวนิยาย ที่ International Language Center(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
FC
ว919ผ 2553 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 [1065]   [แสดง 20/21289 รายการ] Copyright 2020. All Rights Reserved.