เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
ผจญภัย 80 วัน รอบโลก = Around the world in eighty days
   เวิร์น, จูลส์, ค.ศ. 1828-1905. / 2553
   นวนิยาย ที่ International Language Center(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
FC
ว919ผ 2553 
อาณาจักรอาเซียน
   สุทัศน์ สังคะพันธ์. / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
341.2473
ส778อ 
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (มุมมองด้านการบริหาร) = e-Comerce (a m..
   โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
658.872
อ978พ 
รายงานผลการวิจัย การพัฒนาเครื่องจัดเรียงเอกสาร= Development ..
   ณัฐดนัย สุขหนา / 2556
   งานวิจัย ที่ วิจัย(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ651.53
ณ321ก 
รายงานวิจัย การหาตำแหน่งที่เหมาะสมในการติดตั้งโซล่าฟาร์มในระ..
   ประกรณ์ชัย พลรัตนศักดิ์ / 2554
   งานวิจัย ที่ วิจัย(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ621.3
ป181ก 
ภาพพิมพ์เบื้องต้นสำหรับครูศิลปะ
   สน วัฒนสิน. / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
769
ส187ภ 
สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน : Conversations in daily life.
    / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 4 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 5 ไอเทม)
428.34
ส187 
คุณธรรมในสามก๊ก
    / 2550
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
895.13
ส645ค 2550 . 
ไขความลับสารเคมีมหาภัย = Chemical secret
   วิคารี, ทิม. / 2551
   นวนิยาย ที่ International Language Center(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
FC
ว538ข 2551 
กายนครฉบับผญา
   จ. เขมจิตต์. / 2559
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
398.209
จ111ผ 
บริหารการตลาดในพหุวัฒนธรรม = Multicultural marketing managem..
   กฤษติกา คงสมพงษ์. / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
658.8
ก284บ 2552. 
การเขียนโปรแกรมด้วย Objective-C
   กวีวุธ อัศวคุปตานนท์. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
005.133
ก327ก 
การคิดอย่างเป็นระบบ : การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
   มกราพันธุ์ จูฑะรสก. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
153.42
ม111ก 
การเงินธุรกิจ= BUSINESS FINANCE
   กมลวรรณ พิมพ์แพทย์ / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
658.15
ก137ก 
การจัดการการเงิน = Financial management
   เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 3 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 4 ไอเทม)
658.15
ฉ413ก 
การจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้า = Warehouse and distri..
   คำนาย อภิปรัชญาสกุล. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
658.785
ค357ก 
การจัดการความปลอดภัยพนักงานในอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นไทย ..
   เฉิดศักดิ์ สืบทรัพย์. / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
363.11
ฉ489ก 
การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
   เพ็ญศรี ปักกะสีนัง. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
658.404
พ899ก 
การจัดการเชิงกลยุทธ์ : เทคโนโลยีและนวัตกรรม = Strategic mana..
   ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา. / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
658.4012
พ992ก 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ = Human resource management
   อนันต์ชัย คงจันทร์. / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
658.3
อ169ก 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 [1066]   [แสดง 20/21310 รายการ] Copyright 2021. All Rights Reserved.