เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
คู่มือสร้าง eBook ด้วย iBooks Author/ทัศยาภรณ์ เกื้อนุ่น และ..
   ทัศยาภรณ์ เกื้อนุ่น / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
006.7
ท369ค 
รวมกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2519-2540
    / 2539
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
346.6138
ส886ร 2539. 
รวมคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับพยาน พ.ศ. 2530-2541
    / 2542
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
345.06
ร155 2542 
รวมคำพิพากษาศาลฎีกาคดีปกครองเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย..
    / 2541
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก),หนังสือสำรอง(ห้องหนังสือสำรอง )

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 7 ไอเทม)
346.045
ร155 2541 
แรงงานสัมพันธ์= Labour relations
   กวี วงศ์พุฒ. / 2540
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

331.11
ก325ร 2540. 
รู้ลึกเรื่องลำโพง
   วิจิตร บุญชู. / 2542
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
621.3828
ว522ร 2542 
วิสัยทัศน์ การเมือง การปกครอง และกฎหมาย/ู
   ชาญชัย แสวงศักดิ์ / 2539
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
320.9593
ช485ว2539 
Basic+Advanced HTML5 CSS3+Javascript ฉบับสมบูรณ์
   จีราวุธ วารินทร์ / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
005.262
จ573บ 
๓ ส.(สะอาด สว่าง สงบ)
   พุทธทาสภิกขุ / 2548
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
294.3444
พ831ส 2548 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 [1065]   [แสดง 9/21289 รายการ] Copyright 2020. All Rights Reserved.