เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
10 วิกฤตชาติ 53
    / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
303.484
ก351 2553. 
100 สัญญาธุรกิจ
   อดุล ขาวละออ / 2546
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
346.02
อ133ร 2546 
100 ถาม-ตอบ 5 ส
   นิยม ดีสวัสดิ์มงคล. / 2538
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
อ612.6
น641ร 2538. 
100 ถาม-ตอบ 5 ส
   นิยม ดีสวัสดิ์มงคล. / 2538
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
อ612.3
น641ร 2538. 
100 เทคนิคสร้างสรรค์ภาพ
   ฝ่ายวิชาการphoto&life / 2538
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
771
ฝ533ร 2538. 
100 ปี กรมที่ดิน
    / 2544
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
333
ท234ร 2549 
100 ปี หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน(พระธรรมวิสุทธิมงคล) พระผู..
    / 2556
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
อ922.943
ห159 
100 ปี แห่งการปฏิรูประบบราชการ : วิวัฒนาการของอำนาจรัฐและอำน..
   ชัยอนันต์ สมุทวณิช / 2538
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
321.09
ช451ร 2538 
100 ปีการปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ. 2440-2540
   ธเนศวร์ เจริญเมือง. / 2540
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
320.809593
ธ286ร 2540. 
100 ปีการปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ. 2440-2540
   ธเนศวร์ เจริญเมือง. / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
320.809593
ธ286ร 2540. 
100 ปีการปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ. 2440-2540
   ธเนศวร์ เจริญเมือง. / 2542
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
320.809593
ธ286ร 2542. 
100 เล่มหนังสือดีวิทยาศาสตร์
   ชัยวัฒน์ คุประตกุล. / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
016.5
ช432ร 2551. 
1000 ประโยคพูดในทุกสถานการณ์การทำงานที่เป็นปัญหา! = Perfect ..
   รูเนียน, เมอริล.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
658.45
ร715พ 
1001 วิธีชาร์จแบตพนักงาน = 1001 ways to energize employees
   เนลสัน, บ๊อบ. / 2549
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก),หนังสือสำรอง(ห้องหนังสือสำรอง )

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
658.3
น795พ 2549. 
1001 วิธีชาร์จแบตพนักงาน = 1001 ways to energize employees
   เนลสัน, บ๊อบ. / 2549
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ ห้องหนังสือป.เอก(ห้องสมุดสาขาหลัก),หนังสือสำรอง(ห้องหนังสือสำรอง )

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
658.3
น795ห 2549 
100คำถามคำตอบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพศึกษาของสถานศึกษาระดับพ..
   อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
379.111
อ825ร 2544 
100นิทานคติสอนใจของชาวจีน
   สิริประภาวรรณ / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
398.2
ส731ร 2544 
100ปี หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน: พระผู้หาญกล้าช่วยธานี ด้วยบา..
   ประกิจ มหาแถลง / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
100วิธี พูดอังกฤษแบบเหนือชั้น/สุรีรัตน์ ทองอินทร์
   สุรีรัตน์ ทองอินทร์ / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
428.3495911 ส867ร ล.1 ล.1 2555 
101 กิจกรรมประกอบการฝึกอบรม
   อนุกูล เยี่ยงพฤกษาวัลย์ / 2530
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
371.2
อ73ก 2530 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [1086]   [แสดง 20/21716 รายการ] Copyright 2023. All Rights Reserved.