เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
A child is world : infancy through adolescence
   Papalia, Diane E / 1999
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
305.231
P213A 1999. 
A course in electrical engineering.:
   Dawes, Chester L / 1955
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
621.381
D269A 1955 
A first course numerical analysis
   Ralston, Anthony. / 1986
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
519.4
R164A 1986 
A first look at communication theory
   Griffin, Em, (Emory A.) / 2006
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
302.2
G851A 2006. 
A foundation course in statics and dynamics
   Plum, David. / 1997
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
531
P734A 1997 
A friry promise กาลครั้งหนึ่ง...คำสัญญา
   โอซีเรีย / 2549
   นวนิยาย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
นว
อ983อ 2549 
A functional grammar with usage and composition :a practical..
   Tickoo,M.L / 2002
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
425
T556A 
A Guide to Learning statistics
   Herrmann, Robert F. / 1996
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
519.07
H568A 1996 
A little book of big data and machine learning
   เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์สักดา
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 1 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 2 ไอเทม)

006.31
อ885ก 
A manual of engineering drawing for students and draftsmen
   French, Thomas Ewing, 1871-1944 / 1947
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
604.2 
A new law dictionary :|bcontaining explanations of such ..
   Holthouse, Henry James
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
A Primer of statistics
   Phipps,M.C. / 1998
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
519.5
P573A 1998. 
A theory of argument
   Vorobej, Mark, 1957- / 2006
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
624.172T585T 2006 
A theory of family systems
   Ackerman|bNorman J. / 1984
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
657F413A 1984 
A wellness way of life
   Robbins, Gwen / 1994
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
613.04
R656A 1994 
A workbook in mathematical methods for economists
   Grafton, R. Quentin / 1997
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
330.1543
G737A 1997 
a
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
a
28
ศ72ภ 
ABCs of study in Japan 1991 : Association of International E..
    / 1991
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
375.082
M389A 
Probability and statistics for engineers
   Miller, Irwin / 1985
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
519.5
M647P 1985. 
Probability, statistics, and random processes for electrical..
   Leon-Garcia, Alberto . / 2009
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
519.2024
L579P 2009. 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [1086]   [แสดง 20/21716 รายการ] Copyright 2023. All Rights Reserved.