กำหนดขอบเขต
สืบค้นที่ไหนดี
มีประเภทวัสดุ
นวนิยาย (502)
โครงงาน (448)
สิ่งพิมพ์รัฐบาล (22)
หนังสืออ้างอิง (14)
งานวิจัย (1,375)
รายงานการวิจัย (41)
หนังสือ (14,853)
สารนิพนธ์ : Dissertation (279)
หนังสือสำรอง (1,800)
วารสาร (10)
วิทยานิพนธ์ (1,171)
สื่อวีดิทัศน์ (1)

สถานที่จัดเก็บ
สิ่งพิมพ์รัฐบาล : Government Publications (21)
   (ห้องสมุดสาขาหลัก)

International Language Center (47)
   (ห้องสมุดสาขาหลัก)

ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ (230)
   (คณะพยาบาลศาสตร์)

หนังสืออ้างอิง : Reference (42)
   (ห้องสมุดสาขาหลัก)

หนังสือทั่วไป (16,267)
   (ห้องสมุดสาขาหลัก)

นวนิยาย (14)
   (ห้องสมุดสาขาหลัก)

ห้องหนังสือป.เอก (229)
   (ห้องสมุดสาขาหลัก)

วิจัย (2,129)
   (ห้องสมุดสาขาหลัก)

วารสาร (22)
   (ห้องสมุดสาขาหลัก)

หนังสือทั่วไป (17)
   (สาขาย่อย 1)

วิทยานิพนธ์ (161)
   (บัณฑิตวิทยาลัย)

หนังสือสำรอง (1,084)
   (ห้องหนังสือสำรอง )


ภาษา
1. Thai (15,851)
2. Multiple Languages (2)
3. Lao (6)
4. English (1,099)

ปี
1. 2589 (1)
2. 2567 (2)
3. 2566 (77)
4. 2565 (104)
5. 2564 (161)
มีอีก 126 ..

คำอื่นๆ
คำสำคัญ
ผู้ป่วย(8) เต๋า(1) บำบัด(22) เด็ก(120) น่ารัก(3) บอก(16) 5d454(0) กาญจนาภิเษก(1) ปรัชญา(91) อ่าน(50) หนังสือ(211) รัก(527)