ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น: Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1615091992 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='RecentSearches' and sessionid='nt3nfng48p1cgsb1pombq7def1' 

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/ULIB/inc/tmq_fetch_array.php on line 5
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='nt3nfng48p1cgsb1pombq7def1' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='nt3nfng48p1cgsb1pombq7def1',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1615178393',
	ipset='3.239.158.36',
	val='  AnD  ( (auth like \'%0%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='nt3nfng48p1cgsb1pombq7def1' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='nt3nfng48p1cgsb1pombq7def1',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchstr2usis',
	dt='1615178393',
	ipset='3.239.158.36',
	val=' 0'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln' and sessionid='nt3nfng48p1cgsb1pombq7def1' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='nt3nfng48p1cgsb1pombq7def1',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln',
	dt='1615178393',
	ipset='3.239.158.36',
	val='  AnD  ( (auth like \'%0%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='nt3nfng48p1cgsb1pombq7def1' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='nt3nfng48p1cgsb1pombq7def1',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1615178393',
	ipset='3.239.158.36',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='nt3nfng48p1cgsb1pombq7def1' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='nt3nfng48p1cgsb1pombq7def1',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchdspv',
	dt='1615178393',
	ipset='3.239.158.36',
	val='searchdb[au]= 0&&limitplacespec=&resourcetypespec=&searchyear=&searchlang=&searchbybarcode=&limitsubj=&searchbybibid=&limitcallnloadsub=&limitcallnloadsub2='
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='nt3nfng48p1cgsb1pombq7def1' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='nt3nfng48p1cgsb1pombq7def1',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchstr',
	dt='1615178393',
	ipset='3.239.158.36',
	val=' 0'
	
พบจำนวน 2,708 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง 0
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='nt3nfng48p1cgsb1pombq7def1' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='nt3nfng48p1cgsb1pombq7def1',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='suarray',
	dt='1615178393',
	ipset='3.239.158.36',
	val=' '
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='nt3nfng48p1cgsb1pombq7def1' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='nt3nfng48p1cgsb1pombq7def1',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchsql',
	dt='1615178393',
	ipset='3.239.158.36',
	val='  AnD  ( (auth like \'%0%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='nt3nfng48p1cgsb1pombq7def1' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='nt3nfng48p1cgsb1pombq7def1',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1615178393',
	ipset='3.239.158.36',
	val='searching.php'
	
ผลการค้นหา เลขเรียก
วิทยา ศักยาภินันท์
   วิทยา ศักยาภินันท์ / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
160
ว582ต 
19 วิธีจัดการเรียนรู้ : เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ
   สุวิทย์ มูลคำ. / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 4 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 5 ไอเทม)
371.39
ส881ส 2552 
Case study 9.0: Phenomenon win mob win mass win market/ ธัน..
   ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย. / 2549
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
650
ธ471ค 2549. 
How to do everything
   Rich, Jason. / 2012
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
004.6782
R498H 2012 
I, robot : short stories
   Asimov, Isaac, 1920-1992 / 1993
   นวนิยาย ที่ International Language Center(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
FC
A832I 1993 
Linear and nonlinear multivariable feedback control : a clas..
   Gasparyan, Oleg N. / 2008
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
629.8
G249L 2008 
Photoshop CC: professional guide:คู่มือฉบับสมบูรณ์
   เกียรติพงษ์ บุญจิตร / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
006.68 ก854ฟ 
Y2Kคอมพิวเตอร์ปี 2000 : ปัญหาที่แท้และทางแก้ที่ถูก
   ศรีศักดิ์ จามรมาน / 2542
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
004.1
ศ255ว 2542 
กฎหมายธุรกิจ : เอกสารการสอนชุดวิชา 40205 = Business law
    / 2530
   หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
346.07
ม246ก 2530 
กฎหมายธุรกิจ : เอกสารการสอนชุดวิชา 40205 = Business law
    / 2537
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
346.07
ม246ก 2537 
การบัญชีต้นทุน 2= Cost Accounting 2
   สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์. / 2540
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 8 ไอเทม)
657.42
ส253ก 2540. 
การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน : เอกสารการสอนชุดวิชา61401=Proj..
    / 2534
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก),หนังสือสำรอง(ห้องหนังสือสำรอง )

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 13 ไอเทม)
330.9
ม246ก 2534. 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [226]   [แสดง 12/2708 รายการ] Copyright 2021. All Rights Reserved.