ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น: Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1614184183 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='RecentSearches' and sessionid='cgtg71u4ubh8t7ujfedlokbef4' 

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/ULIB/inc/tmq_fetch_array.php on line 5
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='cgtg71u4ubh8t7ujfedlokbef4' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='cgtg71u4ubh8t7ujfedlokbef4',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1614270583',
	ipset='34.234.223.227',
	val='  AnD  ( (auth like \'%Mendelson,%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%Elliott%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='cgtg71u4ubh8t7ujfedlokbef4' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='cgtg71u4ubh8t7ujfedlokbef4',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchstr2usis',
	dt='1614270583',
	ipset='34.234.223.227',
	val=' Mendelson, Elliott'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln' and sessionid='cgtg71u4ubh8t7ujfedlokbef4' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='cgtg71u4ubh8t7ujfedlokbef4',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln',
	dt='1614270583',
	ipset='34.234.223.227',
	val='  AnD  ( (auth like \'%Mendelson,%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%Elliott%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='cgtg71u4ubh8t7ujfedlokbef4' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='cgtg71u4ubh8t7ujfedlokbef4',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1614270583',
	ipset='34.234.223.227',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='cgtg71u4ubh8t7ujfedlokbef4' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='cgtg71u4ubh8t7ujfedlokbef4',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchdspv',
	dt='1614270583',
	ipset='34.234.223.227',
	val='searchdb[au]= Mendelson, Elliott&searchdb[au]= Mendelson, Elliott&&limitplacespec=&resourcetypespec=&searchyear=&searchlang=&searchbybarcode=&limitsubj=&searchbybibid=&limitcallnloadsub=&limitcallnloadsub2='
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='cgtg71u4ubh8t7ujfedlokbef4' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='cgtg71u4ubh8t7ujfedlokbef4',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchstr',
	dt='1614270583',
	ipset='34.234.223.227',
	val=' Mendelson, Elliott'
	
พบจำนวน 3 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง Mendelson, Elliott
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='cgtg71u4ubh8t7ujfedlokbef4' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='cgtg71u4ubh8t7ujfedlokbef4',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='suarray',
	dt='1614270583',
	ipset='34.234.223.227',
	val=' '
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='cgtg71u4ubh8t7ujfedlokbef4' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='cgtg71u4ubh8t7ujfedlokbef4',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchsql',
	dt='1614270583',
	ipset='34.234.223.227',
	val='  AnD  ( (auth like \'%Mendelson,%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%Elliott%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='cgtg71u4ubh8t7ujfedlokbef4' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='cgtg71u4ubh8t7ujfedlokbef4',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1614270583',
	ipset='34.234.223.227',
	val='searching.php'
	
ผลการค้นหา เลขเรียก
Differential and integral calculus : Schaum is outline of t..
   Ayres, Frank. / 1992
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 11 ไอเทม)
515
A985D 1992. 
Boolean algebra and switching circuits: Schaums outline series
   Mendelson, Elliott. / 1970
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
511.32
M532S 1970 
Calculus: Schaum is 3000 solved problems
   Mendelson, Elliott. / 1988
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
515.076
M537C 1988. 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 3/3 รายการ] Copyright 2020. All Rights Reserved.