ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น: Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1614184507 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='RecentSearches' and sessionid='cbbfqin89ricu5uomgk9olu6h6' 

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/ULIB/inc/tmq_fetch_array.php on line 5
คำต่อไปนี้เป็น Stopword ซึ่งจะไม่นำมาสืบค้น R รายละเอียดเพิ่มเติม..
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='cbbfqin89ricu5uomgk9olu6h6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='cbbfqin89ricu5uomgk9olu6h6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1614270907',
	ipset='34.234.223.227',
	val='  AnD  ( (auth like \'%Spiegel,%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%Murray%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='cbbfqin89ricu5uomgk9olu6h6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='cbbfqin89ricu5uomgk9olu6h6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchstr2usis',
	dt='1614270907',
	ipset='34.234.223.227',
	val=' Spiegel, Murray'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln' and sessionid='cbbfqin89ricu5uomgk9olu6h6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='cbbfqin89ricu5uomgk9olu6h6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln',
	dt='1614270907',
	ipset='34.234.223.227',
	val='  AnD  ( (auth like \'%Spiegel,%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%Murray%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='cbbfqin89ricu5uomgk9olu6h6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='cbbfqin89ricu5uomgk9olu6h6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1614270907',
	ipset='34.234.223.227',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='cbbfqin89ricu5uomgk9olu6h6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='cbbfqin89ricu5uomgk9olu6h6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchdspv',
	dt='1614270907',
	ipset='34.234.223.227',
	val='searchdb[au]= Spiegel, Murray R&searchdb[au]= Spiegel, Murray R&&limitplacespec=&resourcetypespec=&searchyear=&searchlang=&searchbybarcode=&limitsubj=&searchbybibid=&limitcallnloadsub=&limitcallnloadsub2='
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='cbbfqin89ricu5uomgk9olu6h6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='cbbfqin89ricu5uomgk9olu6h6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchstr',
	dt='1614270907',
	ipset='34.234.223.227',
	val=' Spiegel, Murray'
	
พบจำนวน 15 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง Spiegel, Murray
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='cbbfqin89ricu5uomgk9olu6h6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='cbbfqin89ricu5uomgk9olu6h6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='suarray',
	dt='1614270907',
	ipset='34.234.223.227',
	val=' '
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='cbbfqin89ricu5uomgk9olu6h6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='cbbfqin89ricu5uomgk9olu6h6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchsql',
	dt='1614270907',
	ipset='34.234.223.227',
	val='  AnD  ( (auth like \'%Spiegel,%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%Murray%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='cbbfqin89ricu5uomgk9olu6h6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='cbbfqin89ricu5uomgk9olu6h6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1614270907',
	ipset='34.234.223.227',
	val='searching.php'
	
ผลการค้นหา เลขเรียก
Laplace transforms: Schaum is outline of theory and problems
   Spiegel, Murray R. / 1965
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
512.5
S755L 1965. 
advanced calculus si (metric) edition : schaum is outline of..
   Spiegel, Murray R. / 1974
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก),หนังสือทั่วไป(สาขาย่อย 1)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
515
S755A 1974. 
Complex variables : with an introduction to conformal mappin..
   Spiegel, Murray R. / 1981
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 20 ไอเทม)
515
S755C 1981 
college algebra: Schaum is outline of theory and problems
   Spiegel, Murray R . / 1998
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
512.9076
S755C 1998. 
Mathematical handbook of formulas and tables: Schaum is outl..
   Spiegel, Murray R / 1990
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
510
S755M 1990. 
Fourier analysis : with applications to boundary value probl..
   Spiegel, Murray R. / 1974
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
512.94
S755F 1974. 
advanced mathematics for engineers and scientists: Schaum is..
   Spiegel, Murray R. / 1983
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
510
S755A 1983. 
Vector analysis : and an introduction to tensor analysis: S..
   Spiegel, Murray R. / 1974
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 9 ไอเทม)
512.5
S755V 1974. 
probability and statistics : Schaum is outline series theory..
   Spiegel, Murray R. / 1980
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
515.9
S755P 1980 
Probability and statistics : Schaum is outline series theory..
   Spiegel, Murray R. / 1980
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
519
S755P 1980 
Probability and statistics : Schaum is outline series theory..
   Spiegel, Murray R. / 1988
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
519
S755P 1988 
Schaum is outline of theory and problems of theoretical mec..
   Spiegel, Murray R / 1982
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
531
S755T 1982 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 12/15 รายการ] Copyright 2020. All Rights Reserved.