ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 13 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง กวี วงศ์พุฒ.
ผลการค้นหา เลขเรียก
การบัญชีเกี่ยวกับภาษี
   กวี วงศ์พุฒ. / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
657.46
ก324ก 2544. 
การบัญชีขายเฉพาะอย่าง กบ.307 ,ชพณ3106,พช32: ตรงตามหลักสูตรป..
   ดลพร อำรำไพ. / 2533
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
657.839
ด142ก 2533. 
การบัญชีชั้นสูง 2
   กวี วงศ์พุฒ. / 2539
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
657.42
ก324ก 2539. 
การบัญชีชั้นสูง1: ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(..
   กวี วงศ์พุฒ. / 2539
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
657.042
ก324ก 2539. 
การบัญชีทรัพย์สิน= ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง..
   สาคิตณ์ จันทโนทก. / 2539
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
657.47
ส631ก 2539. 
การวางแผนงบประมาณ = Budget planning
   สาคิตณ์ จันทโนทก. / 2527
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
336.012
ส631ก 2527. 
การวางแผนและควบคุมกำไร = Profitable control
   กวี วงศ์พุฒ. / 2540
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 18 ไอเทม)
658.151
ก342ก 2540. 
การวางแผนและควบคุมกำไร = Profitable control
   กวี วงศ์พุฒ. / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
658.151
ก342ก 
บัญชีหนี้สินและทุน = Equities Accounting
    / 2527
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
657
บ253 2527 
ภาวะผู้นำ
   กวี วงศ์พุฒ. / 2542
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
658.4092
ก325ภ 2542. 
แรงงานสัมพันธ์= Labour relations
   กวี วงศ์พุฒ. / 2538
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
331.11
ก325ร 2538. 
หลักการบัญชีเบื้องต้น : Basic Accounting
   กวี วงศ์พุฒ. / 2540
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
657
ก325ห 2540. 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 12/13 รายการ] Copyright 2020. All Rights Reserved.