ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 7 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ขวัญชัย สินทิพย์สมบูรณ์.
ผลการค้นหา เลขเรียก
กลศาสตร์ของไหล
   วิศิษฎ์ จาตุรมาน. / 2533
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
532
ว762ก 2533 
เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น
   ประเสริฐ เทียนนิมิตร. / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
665.5
ป418ช 2544 
เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น
   ประเสริฐ เทียนนิมิตร. / 2546
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
665.5
ป418ช 2546 
เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น
   ประเสริฐ เทียนนิมิตร. / 2550
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
665.5
ป418ช 2550 
นิวแมติกอุตสาหกรรม
   ปานเพชร ชินินทร. / 2542
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
621.51
ป547น 2542. 
นิวแมติกอุตสาหกรรม
   ปานเพชร ชินินทร. / 2550
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
621.51
ป547น 2550. 
ไฮดรอลิกอุตสาหกรรม
   ขวัญชัย สินทิพย์สมบูรณ์. / 2550
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
629.8042
ข262ฮ 2550. 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 7/7 รายการ] Copyright 2020. All Rights Reserved.