ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 10 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.
ผลการค้นหา เลขเรียก
กรณีศึกษาปัญหาภาษีอากร (ศึกษาจากคำพิพากษาศาลฎีกาและหมายเหตุ)
   ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม. / 2541
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก),หนังสือสำรอง(ห้องหนังสือสำรอง )

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
343.04
ช445ก [2541?]. 
การบริหารค่าเสื่อมราคาและค่าสึกหรอ
   สุพัฒน์ อุปนิกขิต / 2535
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
657.3
ส831ก 2535 
การบริหารค่าเสื่อมราคาและค่าสึกหรอ
   สุพัฒน์ อุปนิกขิต / 2538
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
346.067ส831ก 2538 
การวางแผนภาษีธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
   ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม. / 2538
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 8 ไอเทม)
346.043
ช445ก 2538. 
คำอธิบายกฎหมายภาษีอากร
   ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม. / 2546
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
343.04
ช445ค 2546. 
คำอธิบายกฎหมายภาษีอากร
   ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม. / 2536
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
343.04
ช445ก 2536. 
คำอธิบายโดยสังเขปและตัวบทกฎหมายฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ : พระร..
   ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม. / 2541
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
346.07
ช445ค 2541. 
บริษัทมหาชน
   ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม. / 2539
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 8 ไอเทม)
346.0668
ช534บ 2539. 
รวมคำพิพากษาศาลฎีกา (ย่อ) เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร (ตั้งแต่พ.ศ..
   ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม / 2538
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
343.04
ช445ร 2538 
หลักกฎหมายจากคำพิพากษาศาลฎีกา คดีภาษี ฉบับบประยุกต์ เล่ม2
   พลประสิทธิ์ ฤทธ์รัษา / 2536
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
343.04
พ439ห 2536 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 10/10 รายการ] Copyright 2020. All Rights Reserved.