ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น: Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1607020284 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='RecentSearches' and sessionid='b5tr2fob08uv330caddce0tga2' 

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/ULIB/inc/tmq_fetch_array.php on line 5
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='b5tr2fob08uv330caddce0tga2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='b5tr2fob08uv330caddce0tga2',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1607106684',
	ipset='3.219.31.204',
	val='  AnD  ( (auth like \'%ณรงค์%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%ตันชีวะวงศ์.%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='b5tr2fob08uv330caddce0tga2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='b5tr2fob08uv330caddce0tga2',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchstr2usis',
	dt='1607106684',
	ipset='3.219.31.204',
	val=' ณรงค์ ตันชีวะวงศ์.'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln' and sessionid='b5tr2fob08uv330caddce0tga2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='b5tr2fob08uv330caddce0tga2',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln',
	dt='1607106684',
	ipset='3.219.31.204',
	val='  AnD  ( (auth like \'%ณรงค์%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%ตันชีวะวงศ์.%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='b5tr2fob08uv330caddce0tga2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='b5tr2fob08uv330caddce0tga2',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1607106684',
	ipset='3.219.31.204',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='b5tr2fob08uv330caddce0tga2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='b5tr2fob08uv330caddce0tga2',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchdspv',
	dt='1607106684',
	ipset='3.219.31.204',
	val='searchdb[au]=ณรงค์ ตันชีวะวงศ์.&searchdb[au]=ณรงค์ ตันชีวะวงศ์.&&limitplacespec=&resourcetypespec=&searchyear=&searchlang=&searchbybarcode=&limitsubj=&searchbybibid=&limitcallnloadsub=&limitcallnloadsub2='
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='b5tr2fob08uv330caddce0tga2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='b5tr2fob08uv330caddce0tga2',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchstr',
	dt='1607106684',
	ipset='3.219.31.204',
	val=' ณรงค์ ตันชีวะวงศ์.'
	
พบจำนวน 6 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ณรงค์ ตันชีวะวงศ์.
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='b5tr2fob08uv330caddce0tga2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='b5tr2fob08uv330caddce0tga2',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='suarray',
	dt='1607106684',
	ipset='3.219.31.204',
	val=' '
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='b5tr2fob08uv330caddce0tga2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='b5tr2fob08uv330caddce0tga2',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchsql',
	dt='1607106684',
	ipset='3.219.31.204',
	val='  AnD  ( (auth like \'%ณรงค์%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%ตันชีวะวงศ์.%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='b5tr2fob08uv330caddce0tga2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='b5tr2fob08uv330caddce0tga2',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1607106684',
	ipset='3.219.31.204',
	val='searching.php'
	
ผลการค้นหา เลขเรียก
นิวแมติกอุตสาหกรรม
   ณรงค์ ตันชีวะวงศ์. / 2545
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
621.51
ณ211น 2545. 
นิวแมติกอุตสาหกรรม
   ณรงค์ ตันชีวะวงศ์. / 2546
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
621.51
ณ211น 2546. 
ระบบ PLC
   ณรงค์ ตันชีวะวงศ์. / 2542
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
621.39
ณ211ร 2542. 
ระบบ PLC
   ณรงค์ ตันชีวะวงศ์. / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)
621.39
ณ211ร 
ระบบไฮดรอลิก
   ณรงค์ ตันชีวะวงศ์. / 2540
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
629.8042
ณ211ร 2540. 
ไฮดรอลิกอุตสาหกรรม = Hydraulic system
   ณรงค์ ตันชีวะวงศ์. / 2546
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
627
ณ311ฮ 2546. 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 6/6 รายการ] Copyright 2020. All Rights Reserved.