ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น: Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1607123421 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='RecentSearches' and sessionid='ui77614ommfgpl84e8br0e34h3' 

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/ULIB/inc/tmq_fetch_array.php on line 5
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='ui77614ommfgpl84e8br0e34h3' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ui77614ommfgpl84e8br0e34h3',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1607209821',
	ipset='18.234.255.5',
	val='  AnD  ( (auth like \'%ณัฏฐ์ชุดา%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%วิจิตรจามรี.%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='ui77614ommfgpl84e8br0e34h3' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ui77614ommfgpl84e8br0e34h3',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchstr2usis',
	dt='1607209821',
	ipset='18.234.255.5',
	val=' ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี.'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln' and sessionid='ui77614ommfgpl84e8br0e34h3' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ui77614ommfgpl84e8br0e34h3',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln',
	dt='1607209821',
	ipset='18.234.255.5',
	val='  AnD  ( (auth like \'%ณัฏฐ์ชุดา%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%วิจิตรจามรี.%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='ui77614ommfgpl84e8br0e34h3' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ui77614ommfgpl84e8br0e34h3',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1607209821',
	ipset='18.234.255.5',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='ui77614ommfgpl84e8br0e34h3' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ui77614ommfgpl84e8br0e34h3',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchdspv',
	dt='1607209821',
	ipset='18.234.255.5',
	val='searchdb[au]=ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี.&searchdb[au]=ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี.&&limitplacespec=&resourcetypespec=&searchyear=&searchlang=&searchbybarcode=&limitsubj=&searchbybibid=&limitcallnloadsub=&limitcallnloadsub2='
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='ui77614ommfgpl84e8br0e34h3' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ui77614ommfgpl84e8br0e34h3',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchstr',
	dt='1607209821',
	ipset='18.234.255.5',
	val=' ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี.'
	
พบจำนวน 2 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี.
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='ui77614ommfgpl84e8br0e34h3' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ui77614ommfgpl84e8br0e34h3',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='suarray',
	dt='1607209821',
	ipset='18.234.255.5',
	val=' '
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='ui77614ommfgpl84e8br0e34h3' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ui77614ommfgpl84e8br0e34h3',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchsql',
	dt='1607209821',
	ipset='18.234.255.5',
	val='  AnD  ( (auth like \'%ณัฏฐ์ชุดา%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%วิจิตรจามรี.%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='ui77614ommfgpl84e8br0e34h3' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ui77614ommfgpl84e8br0e34h3',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1607209821',
	ipset='18.234.255.5',
	val='searching.php'
	
ผลการค้นหา เลขเรียก
การสื่อสารในองค์การ
   ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี. / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
658.45
ณ113ก 2554. 
การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ
   ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
302.2
ณ299ก 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 2/2 รายการ] Copyright 2020. All Rights Reserved.