ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 8 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง บัณฑิต จามรภูติ.
ผลการค้นหา เลขเรียก
ฐานข้อมูล Microsoft SQL server 7.0
   บัณฑิต จามรภูติ.
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
005.756
บ259ฐ 
การใช้งาน Windows 2000 Server : ภาคปฏิบัติ เล่ม2
   บัณฑิต จามรภูติ. / 2547
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
005.4469
บ259ก 2547. 
การใช้งานฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ Microsoft SQL Server
   บัณฑิต จามรภูติ. / 2541
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
005.7565
บ259ก 2541. 
คอมพิวเตอร์ virtual machine ภาคปฎิบัติ
   บัณฑิต จามรภูติ. / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
005.4469
บ114ค 2551 . 
คัมภีร์ Ubuntu Linux Sever เล่ม 1
   บัณฑิต จามรภูติ. / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
005.4469
บ259ค 
คัมภีร์ Ubuntu Linux Sever เล่ม 2
   บัณฑิต จามรภูติ. / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
005.432
บ259ค 
คัมภีร์ Ubuntu Linux Sever เล่ม 3
   บัณฑิต จามรภูติ. / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
005.432
บ259ค 
คู่มือ Linux security
   บัณฑิต จามรภูติ. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
005.432
บ259ค 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 8/8 รายการ] Copyright 2020. All Rights Reserved.