ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 4 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง บุญทัน ดอกไธสง
ผลการค้นหา เลขเรียก
การจัดการองค์การ= Organization Managememnt
   บุญทัน ดอกไธสง / 2540
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
658.4
บ464ก 2540. 
ขอบข่ายรัฐประศาสนศาสตร์ยุคโลกาภิวัฒน์ = Global paradigm of p..
   บุญทัน ดอกไธสง. / 2553
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 4 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 5 ไอเทม)
351
บ464ข 
รัฐประศาสนศาสตร์เชื่อมโยง AEC ก้าวสู่ความมั่งคั่ง 2020 /บุญท..
   บุญทัน ดอกไธสง. / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
351 บ464ร 
รัฐประศาสนศาสตร์สร้างสรรค์ = Creative Public Management
   บุญทัน ดอกไธสง / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
350
บ464ร 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 4/4 รายการ] Copyright 2020. All Rights Reserved.