ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น: Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1607017614 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='RecentSearches' and sessionid='7n2dic06ng5vohvjejk4sgtvs6' 

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/ULIB/inc/tmq_fetch_array.php on line 5
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='7n2dic06ng5vohvjejk4sgtvs6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='7n2dic06ng5vohvjejk4sgtvs6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1607104014',
	ipset='3.219.31.204',
	val='  AnD  ( (auth like \'%พรรณี%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%สวนเพลง.%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='7n2dic06ng5vohvjejk4sgtvs6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='7n2dic06ng5vohvjejk4sgtvs6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchstr2usis',
	dt='1607104014',
	ipset='3.219.31.204',
	val=' พรรณี สวนเพลง.'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln' and sessionid='7n2dic06ng5vohvjejk4sgtvs6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='7n2dic06ng5vohvjejk4sgtvs6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln',
	dt='1607104014',
	ipset='3.219.31.204',
	val='  AnD  ( (auth like \'%พรรณี%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%สวนเพลง.%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='7n2dic06ng5vohvjejk4sgtvs6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='7n2dic06ng5vohvjejk4sgtvs6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1607104014',
	ipset='3.219.31.204',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='7n2dic06ng5vohvjejk4sgtvs6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='7n2dic06ng5vohvjejk4sgtvs6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchdspv',
	dt='1607104014',
	ipset='3.219.31.204',
	val='searchdb[au]=พรรณี สวนเพลง.&searchdb[au]=พรรณี สวนเพลง.&&limitplacespec=&resourcetypespec=&searchyear=&searchlang=&searchbybarcode=&limitsubj=&searchbybibid=&limitcallnloadsub=&limitcallnloadsub2='
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='7n2dic06ng5vohvjejk4sgtvs6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='7n2dic06ng5vohvjejk4sgtvs6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchstr',
	dt='1607104014',
	ipset='3.219.31.204',
	val=' พรรณี สวนเพลง.'
	
พบจำนวน 2 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง พรรณี สวนเพลง.
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='7n2dic06ng5vohvjejk4sgtvs6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='7n2dic06ng5vohvjejk4sgtvs6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='suarray',
	dt='1607104014',
	ipset='3.219.31.204',
	val=' '
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='7n2dic06ng5vohvjejk4sgtvs6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='7n2dic06ng5vohvjejk4sgtvs6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchsql',
	dt='1607104014',
	ipset='3.219.31.204',
	val='  AnD  ( (auth like \'%พรรณี%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%สวนเพลง.%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='7n2dic06ng5vohvjejk4sgtvs6' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='7n2dic06ng5vohvjejk4sgtvs6',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1607104014',
	ipset='3.219.31.204',
	val='searching.php'
	
ผลการค้นหา เลขเรียก
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสำหรับการจัดการความรู้ = Informa..
   พรรณี สวนเพลง. / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 2 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 3 ไอเทม)
658.403
พ273ท 
ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ = Strategic information systems
   พรรณี สวนเพลง. / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
658.403
พ272ร 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 2/2 รายการ] Copyright 2020. All Rights Reserved.