ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 15 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง พุทธทาสภิกขุ
ผลการค้นหา เลขเรียก
แก่นพุทธศาสน์
   พุทธทาสภิกขุ, 2449-2536. / 2549
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
294.34
พ831ก 2549 
คำสอนของฮวงโป
    / 2539
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
294.32
ค385 2539. 
คู่มือพุทธบริษัท : หลักการ กฎเกณฑ์ ที่ชาวพุทธควรรู้
   พุทธทาสภิกขุ / 2548
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
294.315
พ831ค 2548 
คู่มือมนุษย์
   พุทธทาสภิกขุ, 2449-2536. / 2536
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
294.301
พ831ค 
ธัมมิกสังคมนิยม = Dhammic socialism
   พุทธทาสภิกขุ, 2449-2536. / 2542
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
294.3
พ831ธ 2542 
พระธรรมเทศนาอมตะ, ลังกาตารสูตร
   โลกนาถ, ภิกขุ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
294.304
ล815พ 
พุทธประวัติประกอบภาพสำหรับเยาวชน
   พุทธทาสภิกขุ, 2449-2536. / 2542
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
294.309
พ832 2542. 
ภูเขาแห่งวิถีพุทธธรรม
   พุทธทาสภิกขุ, 2449-2536. / 2549
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
294.3444
พ831ภ 2549 
มรดกทางปัญญาเพื่อเยาวชนไทย
   พุทธทาสภิกขุ, 2449-2536. / 2536
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
294.3013
ส893ม 
มรดกทางปัญญาเพื่อเยาวชนไทย
   พุทธทาสภิกขุ, 2449-2536.
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
294.35699
พ831ม 
สันติภาพของมนุษย์มีรากฐานอยู่บนความไม่เห็นแก่ตัว
   พุทธทาสภิกขุ / 2530
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
294.3444
พ829ส 2530 
สูตรของเว่ยหล่าง
   เว่ยหล่าง
   Fulltext E-connect [http://www.lib.buu.ac.th/acq/c..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
294.3927
ว916ส 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 12/15 รายการ]



 Copyright 2020. All Rights Reserved.