ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 33 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ยืน ภู่วรวรรณ
ผลการค้นหา เลขเรียก
163โจทย์ปัญหาคอมพิวเตอร์โอลิมปิก
   ยืน ภู่วรวรรณ / 2538
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
004.1
ย327ห 2538. 
e-business ธุรกิจยุคสารสนเทศ
   ยืน ภู่วรวรรณ. / 2543
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
650.0285
ย327อ 2543 
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
   ยืน ภู่วรวรรณ / 2535
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
003.3
ย327ก 2535 
การสื่อสารข้อมูลและไมโครคอมพิวเตอร์เนตเวอร์ค
   ยืน ภู่วรวรรณ / 2536
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
005.7126
ย327ก 2536 
คู่มือการใช้งาน dBase II/dBase III พร้อม 7 โปรแกรมประยุกต์ใช..
   ยืน ภู่วรวรรณ,สมนึก คีรีโต / 2528
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
005.7565
ย73ร 2528 
ซีพีเอ็ม = CP / M operating system
   ยืน ภู่วรวรรณ / 2530
   หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
005.43
ย327ซ 2530 
ทฤษฎีและการใช้งานอิเลคทรอนิคส์ เล่ม2
   ยืน ภู่วรวรรณ. / 2536
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
621.381
ย327ท 2536 
ทฤษฎีและการใช้งานอิเลคทรอนิคส์ เล่ม 1
   ยืน ภู่วรวรรณ. / 2521
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
621.381
ย327ท 2521 
ทฤษฎีและการใช้งานอิเลคทรอนิคส์ เล่ม 1
   ยืน ภู่วรวรรณ. / 2534
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
621.381
ย327ท 2534. 
ทฤษฎีและการใช้งานอิเลคทรอนิคส์ เล่ม 1
   ยืน ภู่วรวรรณ. / 2536
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
621.381
ย327ท 2536 
ทฤษฎีและการใช้งานอิเลคทรอนิคส์ เล่ม 2
   ยืน ภู่วรวรรณ. / 2541
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
621.381
ย327ท 2541 
ทฤษฎีและการใช้งานอิเลคทรอนิคส์ เล่ม 2
   ยืน ภู่วรวรรณ. / 2545
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
621.381
ย73ท 2545. 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 [3]   [แสดง 12/33 รายการ] Copyright 2023. All Rights Reserved.