ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 3 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง รุ่งทิพย์ ธนะทองพิทักษ์
ผลการค้นหา เลขเรียก
ไม่มีชื่อเรื่อง
   รุ่งทิพย์ ธนะทองพิทักษ์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
วพ352.36
ป344ก 
ไม่มีชื่อเรื่อง
   รุ่งทิพย์ ธนะทองพิทักษ์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
วพ352.36
ป344ก 
การบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐา..
   รุ่งทิพย์ ธนะทองพิทักษ์
   วิทยานิพนธ์ ที่ วิทยานิพนธ์(บัณฑิตวิทยาลัย)

   Fulltext บทคัดย่อ [http://lib.neu.ac.th/ULIB//_gl..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
วพ352.140687
ร622ก 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 3/3 รายการ] Copyright 2007. All Rights Reserved.