ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น: Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1643054625 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='RecentSearches' and sessionid='im93j70a140bvgjbdtdefg21j7' 

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/ULIB/inc/tmq_fetch_array.php on line 5
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='im93j70a140bvgjbdtdefg21j7' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='im93j70a140bvgjbdtdefg21j7',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1643141025',
	ipset='107.21.85.250',
	val='  AnD  ( (auth like \'%วัลภา%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%สุวรรณรินทร์%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='im93j70a140bvgjbdtdefg21j7' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='im93j70a140bvgjbdtdefg21j7',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchstr2usis',
	dt='1643141025',
	ipset='107.21.85.250',
	val=' วัลภา สุวรรณรินทร์'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln' and sessionid='im93j70a140bvgjbdtdefg21j7' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='im93j70a140bvgjbdtdefg21j7',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln',
	dt='1643141025',
	ipset='107.21.85.250',
	val='  AnD  ( (auth like \'%วัลภา%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%สุวรรณรินทร์%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='im93j70a140bvgjbdtdefg21j7' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='im93j70a140bvgjbdtdefg21j7',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1643141025',
	ipset='107.21.85.250',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='im93j70a140bvgjbdtdefg21j7' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='im93j70a140bvgjbdtdefg21j7',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchdspv',
	dt='1643141025',
	ipset='107.21.85.250',
	val='searchdb[au]=วัลภา สุวรรณรินทร์&searchdb[au]=วัลภา สุวรรณรินทร์&&limitplacespec=&resourcetypespec=&searchyear=&searchlang=&searchbybarcode=&limitsubj=&searchbybibid=&limitcallnloadsub=&limitcallnloadsub2='
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='im93j70a140bvgjbdtdefg21j7' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='im93j70a140bvgjbdtdefg21j7',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchstr',
	dt='1643141025',
	ipset='107.21.85.250',
	val=' วัลภา สุวรรณรินทร์'
	
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง วัลภา สุวรรณรินทร์
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='im93j70a140bvgjbdtdefg21j7' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='im93j70a140bvgjbdtdefg21j7',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='suarray',
	dt='1643141025',
	ipset='107.21.85.250',
	val=' '
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='im93j70a140bvgjbdtdefg21j7' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='im93j70a140bvgjbdtdefg21j7',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchsql',
	dt='1643141025',
	ipset='107.21.85.250',
	val='  AnD  ( (auth like \'%วัลภา%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%สุวรรณรินทร์%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='im93j70a140bvgjbdtdefg21j7' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='im93j70a140bvgjbdtdefg21j7',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1643141025',
	ipset='107.21.85.250',
	val='searching.php'
	
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ
Marc Display
 ผู้แต่ง วัลภา สุวรรณรินทร์
 ชื่อเรื่อง กลยุทธ์การเสริมสร้างระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี/วัลภา สุวรรณรินทร์
 พิมพลักษณ์ ขอนแก่น : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2555.(ป.เอก)
 เลขเรียก วพ371.7 ว442ก
 รูปเล่ม 252 หน้า; 30 ซม.
 หัวเรื่อง การศึกษา
 หัวเรื่อง การศึกษาขั้นมัธยม
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
วพ371.7 ว442ก  
  Barcode: B0034751
ห้องสมุดสาขาหลัก
►ห้องหนังสือป.เอก
บนชั้น
2. วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
วพ371.7 ว442ก ฉ.2 
  Barcode: B0034752
ห้องสมุดสาขาหลัก
►ห้องหนังสือป.เอก
บนชั้น
3. วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
วพ371.7 ว442ก ฉ.3 
  Barcode: B0034753
ห้องสมุดสาขาหลัก
►ห้องหนังสือป.เอก
บนชั้น
Bib 18759 Copyright 2021. All Rights Reserved.