ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น: Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1614183686 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='RecentSearches' and sessionid='u98193efuf4u5cbianfqhtnav2' 

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/ULIB/inc/tmq_fetch_array.php on line 5
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='u98193efuf4u5cbianfqhtnav2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='u98193efuf4u5cbianfqhtnav2',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1614270087',
	ipset='34.234.223.227',
	val='  AnD  ( (auth like \'%ศุภชัย%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%สมพานิช.%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='u98193efuf4u5cbianfqhtnav2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='u98193efuf4u5cbianfqhtnav2',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchstr2usis',
	dt='1614270087',
	ipset='34.234.223.227',
	val=' ศุภชัย สมพานิช.'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln' and sessionid='u98193efuf4u5cbianfqhtnav2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='u98193efuf4u5cbianfqhtnav2',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln',
	dt='1614270087',
	ipset='34.234.223.227',
	val='  AnD  ( (auth like \'%ศุภชัย%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%สมพานิช.%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='u98193efuf4u5cbianfqhtnav2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='u98193efuf4u5cbianfqhtnav2',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1614270087',
	ipset='34.234.223.227',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='u98193efuf4u5cbianfqhtnav2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='u98193efuf4u5cbianfqhtnav2',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchdspv',
	dt='1614270087',
	ipset='34.234.223.227',
	val='searchdb[au]=ศุภชัย สมพานิช.&searchdb[au]=ศุภชัย สมพานิช.&&limitplacespec=&resourcetypespec=&searchyear=&searchlang=&searchbybarcode=&limitsubj=&searchbybibid=&limitcallnloadsub=&limitcallnloadsub2='
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='u98193efuf4u5cbianfqhtnav2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='u98193efuf4u5cbianfqhtnav2',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchstr',
	dt='1614270087',
	ipset='34.234.223.227',
	val=' ศุภชัย สมพานิช.'
	
พบจำนวน 6 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ศุภชัย สมพานิช.
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='u98193efuf4u5cbianfqhtnav2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='u98193efuf4u5cbianfqhtnav2',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='suarray',
	dt='1614270087',
	ipset='34.234.223.227',
	val=' '
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='u98193efuf4u5cbianfqhtnav2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='u98193efuf4u5cbianfqhtnav2',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchsql',
	dt='1614270087',
	ipset='34.234.223.227',
	val='  AnD  ( (auth like \'%ศุภชัย%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%สมพานิช.%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='u98193efuf4u5cbianfqhtnav2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='u98193efuf4u5cbianfqhtnav2',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1614270087',
	ipset='34.234.223.227',
	val='searching.php'
	
ผลการค้นหา เลขเรียก
Basic HTML5 with CSS3 & jQuery
   ศุภชัย สมพานิช. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
005.13
ศ684บ 
Database programming ด้วย VB .NET
   ศุภชัย สมพานิช. / 2545
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
005.424
ศ684ด 2545. 
Database programming ด้วย VB 2008 & VC# 2008
   ศุภชัย สมพานิช. / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
005.133
ศ684ด 2551 
Professional android programming
   ศุภชัย สมพานิช. / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
005.276
ศ684ป 
พัฒนาระบบงานฐานข้อมูล ฉบับมืออาชีพ กับ Visual Studio 2008
   ศุภชัย สมพานิช. / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
005.74
ศ684พ 2553 
คู่มือเรียนและใช้งาน Visual C# คลอบคลุมเวอร์ชั่น 2010/2012
   ศุภชัย สมพานิช. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 1 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 2 ไอเทม)
005.133
ศ683ค 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 6/6 รายการ] Copyright 2020. All Rights Reserved.