ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 6 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง ศุภชัย สมพานิช.
ผลการค้นหา เลขเรียก
Basic HTML5 with CSS3 & jQuery
   ศุภชัย สมพานิช. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
005.13
ศ684บ 
Database programming ด้วย VB .NET
   ศุภชัย สมพานิช. / 2545
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
005.424
ศ684ด 2545. 
Database programming ด้วย VB 2008 & VC# 2008
   ศุภชัย สมพานิช. / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
005.133
ศ684ด 2551 
Professional android programming
   ศุภชัย สมพานิช. / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
005.276
ศ684ป 
พัฒนาระบบงานฐานข้อมูล ฉบับมืออาชีพ กับ Visual Studio 2008
   ศุภชัย สมพานิช. / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
005.74
ศ684พ 2553 
คู่มือเรียนและใช้งาน Visual C# คลอบคลุมเวอร์ชั่น 2010/2012
   ศุภชัย สมพานิช. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 1 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 2 ไอเทม)
005.133
ศ683ค 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 6/6 รายการ] Copyright 2020. All Rights Reserved.