ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น: Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1664507046 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='RecentSearches' and sessionid='cgagpglfo22otg1avb4jvqs2i2' 

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/ULIB/inc/tmq_fetch_array.php on line 5
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='cgagpglfo22otg1avb4jvqs2i2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='cgagpglfo22otg1avb4jvqs2i2',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1664593446',
	ipset='18.208.187.128',
	val='  AnD  ( (auth like \'%สมพร%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%พรหมหิตาธร%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='cgagpglfo22otg1avb4jvqs2i2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='cgagpglfo22otg1avb4jvqs2i2',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchstr2usis',
	dt='1664593446',
	ipset='18.208.187.128',
	val=' สมพร พรหมหิตาธร'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln' and sessionid='cgagpglfo22otg1avb4jvqs2i2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='cgagpglfo22otg1avb4jvqs2i2',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln',
	dt='1664593446',
	ipset='18.208.187.128',
	val='  AnD  ( (auth like \'%สมพร%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%พรหมหิตาธร%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='cgagpglfo22otg1avb4jvqs2i2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='cgagpglfo22otg1avb4jvqs2i2',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1664593446',
	ipset='18.208.187.128',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='cgagpglfo22otg1avb4jvqs2i2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='cgagpglfo22otg1avb4jvqs2i2',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchdspv',
	dt='1664593446',
	ipset='18.208.187.128',
	val='searchdb[au]=สมพร พรหมหิตาธร&searchdb[au]=สมพร พรหมหิตาธร&&limitplacespec=&resourcetypespec=&searchyear=&searchlang=&searchbybarcode=&limitsubj=&searchbybibid=&limitcallnloadsub=&limitcallnloadsub2='
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='cgagpglfo22otg1avb4jvqs2i2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='cgagpglfo22otg1avb4jvqs2i2',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchstr',
	dt='1664593446',
	ipset='18.208.187.128',
	val=' สมพร พรหมหิตาธร'
	
พบจำนวน 43 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง สมพร พรหมหิตาธร
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='cgagpglfo22otg1avb4jvqs2i2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='cgagpglfo22otg1avb4jvqs2i2',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='suarray',
	dt='1664593446',
	ipset='18.208.187.128',
	val=' '
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='cgagpglfo22otg1avb4jvqs2i2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='cgagpglfo22otg1avb4jvqs2i2',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchsql',
	dt='1664593446',
	ipset='18.208.187.128',
	val='  AnD  ( (auth like \'%สมพร%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%พรหมหิตาธร%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='cgagpglfo22otg1avb4jvqs2i2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='cgagpglfo22otg1avb4jvqs2i2',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1664593446',
	ipset='18.208.187.128',
	val='searching.php'
	
ผลการค้นหา เลขเรียก
ไม่มีชื่อเรื่อง
   สมพร พรหมหิตาธร / 2535
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
348.02
ส265ค 2535 
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเครื่องหมายการค้า
   สมพร พรหมหิตาธร / 2539
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
346.0488
ส265ก 2539 
พระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทป และวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ.2530
   สมพร พรหมหิตาธร / 2538
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก),หนังสือสำรอง(ห้องหนังสือสำรอง )

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
384.621388
ส265พ 2538 
กฎหมายค้าประเวณี
   สมพร พรหมหิตาธร / 2541
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก),หนังสือสำรอง(ห้องหนังสือสำรอง )

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
340.112
ส265ก 2541 
กฎหมายจราจรฉบับทำงาน
   สมพร พรหมหิตาธร / 2540
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก),หนังสือสำรอง(ห้องหนังสือสำรอง )

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
343.0946
ส265ก 2540 
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์
   สมพร พรหมหิตาธร / 2538
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
346.0482
ส265ค 2538 
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร
   สมพร พรหมหิตาธร / 2539
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
346.0482
ส265ค 2539 
การบังคับคดีอาญา
   สมพร พรหมหิตาธร / 2539
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
345.052
ส265ก 2539 
การประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย
    / 2542
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
345.05
ก469 2542 
คดีตัวอย่าง คดีหมิ่นประมาท
   สมพร พรหมหิตาธร / 2537
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก),หนังสือสำรอง(ห้องหนังสือสำรอง )

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
346.034
ส265ค 2537 
คดีวิสามัญฆาตกรรม : พร้อมด้วยคำอธิบายพระราชบัญญัติการรื้อฟื..
   สมพร พรหมหิตาธร. / 2538
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
346.152
ส265ค 2538. 
คำอธิบายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
   สมพร พรหมหิตาธร
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 13 ไอเทม)
344.01
ส265ค 2541 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 [4]   [แสดง 12/43 รายการ] Copyright 2022. All Rights Reserved.