ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 43 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง สมพร พรหมหิตาธร
ผลการค้นหา เลขเรียก
ไม่มีชื่อเรื่อง
   สมพร พรหมหิตาธร / 2535
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
348.02
ส265ค 2535 
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเครื่องหมายการค้า
   สมพร พรหมหิตาธร / 2539
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
346.0488
ส265ก 2539 
พระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทป และวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ.2530
   สมพร พรหมหิตาธร / 2538
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก),หนังสือสำรอง(ห้องหนังสือสำรอง )

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
384.621388
ส265พ 2538 
กฎหมายค้าประเวณี
   สมพร พรหมหิตาธร / 2541
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก),หนังสือสำรอง(ห้องหนังสือสำรอง )

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
340.112
ส265ก 2541 
กฎหมายจราจรฉบับทำงาน
   สมพร พรหมหิตาธร / 2540
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก),หนังสือสำรอง(ห้องหนังสือสำรอง )

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
343.0946
ส265ก 2540 
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์
   สมพร พรหมหิตาธร / 2538
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
346.0482
ส265ค 2538 
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร
   สมพร พรหมหิตาธร / 2539
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
346.0482
ส265ค 2539 
การบังคับคดีอาญา
   สมพร พรหมหิตาธร / 2539
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
345.052
ส265ก 2539 
การประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย
    / 2542
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
345.05
ก469 2542 
คดีตัวอย่าง คดีหมิ่นประมาท
   สมพร พรหมหิตาธร / 2537
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก),หนังสือสำรอง(ห้องหนังสือสำรอง )

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
346.034
ส265ค 2537 
คดีวิสามัญฆาตกรรม : พร้อมด้วยคำอธิบายพระราชบัญญัติการรื้อฟื..
   สมพร พรหมหิตาธร. / 2538
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
346.152
ส265ค 2538. 
คำอธิบายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
   สมพร พรหมหิตาธร
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 13 ไอเทม)
344.01
ส265ค 2541 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 [4]   [แสดง 12/43 รายการ] Copyright 2023. All Rights Reserved.