ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น: Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1607122284 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='RecentSearches' and sessionid='q6o625dop39nqudo7hqtfammn7' 

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/ULIB/inc/tmq_fetch_array.php on line 5
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='q6o625dop39nqudo7hqtfammn7' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='q6o625dop39nqudo7hqtfammn7',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1607208684',
	ipset='18.234.255.5',
	val='  AnD  ( (auth like \'%สรชัย%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%พิศาลบุตร.%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='q6o625dop39nqudo7hqtfammn7' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='q6o625dop39nqudo7hqtfammn7',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchstr2usis',
	dt='1607208684',
	ipset='18.234.255.5',
	val=' สรชัย พิศาลบุตร.'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln' and sessionid='q6o625dop39nqudo7hqtfammn7' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='q6o625dop39nqudo7hqtfammn7',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln',
	dt='1607208684',
	ipset='18.234.255.5',
	val='  AnD  ( (auth like \'%สรชัย%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%พิศาลบุตร.%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='q6o625dop39nqudo7hqtfammn7' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='q6o625dop39nqudo7hqtfammn7',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1607208684',
	ipset='18.234.255.5',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='q6o625dop39nqudo7hqtfammn7' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='q6o625dop39nqudo7hqtfammn7',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchdspv',
	dt='1607208684',
	ipset='18.234.255.5',
	val='searchdb[au]=สรชัย พิศาลบุตร.&searchdb[au]=สรชัย พิศาลบุตร.&&limitplacespec=&resourcetypespec=&searchyear=&searchlang=&searchbybarcode=&limitsubj=&searchbybibid=&limitcallnloadsub=&limitcallnloadsub2='
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='q6o625dop39nqudo7hqtfammn7' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='q6o625dop39nqudo7hqtfammn7',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchstr',
	dt='1607208684',
	ipset='18.234.255.5',
	val=' สรชัย พิศาลบุตร.'
	
พบจำนวน 8 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง สรชัย พิศาลบุตร.
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='q6o625dop39nqudo7hqtfammn7' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='q6o625dop39nqudo7hqtfammn7',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='suarray',
	dt='1607208684',
	ipset='18.234.255.5',
	val=' '
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='q6o625dop39nqudo7hqtfammn7' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='q6o625dop39nqudo7hqtfammn7',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchsql',
	dt='1607208684',
	ipset='18.234.255.5',
	val='  AnD  ( (auth like \'%สรชัย%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%พิศาลบุตร.%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='q6o625dop39nqudo7hqtfammn7' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='q6o625dop39nqudo7hqtfammn7',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1607208684',
	ipset='18.234.255.5',
	val='searching.php'
	
ผลการค้นหา เลขเรียก
วิธีวิจัยเชิงปฏิบัติ
   สรชัย พิศาลบุตร. / 2544
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
001.4
ส324ว 2544 
วิธีวิจัยเชิงปฏิบัติ
   สรชัย พิศาลบุตร. / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก),ห้องหนังสือป.เอก(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
001.42
ส325ว 2544 
วิธีวิจัยเชิงปฏิบัติ
   สรชัย พิศาลบุตร. / 2546
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก),ห้องหนังสือป.เอก(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 11 ไอเทม)
001.42
ส325ว 2546 
สถิติธุรกิจ
   สรชัย พิศาลบุตร. / 2547
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
519.5
ส325ส 2547 . 
สถิติธุรกิจ : Business Statistics
   สรชัย พิศาลบุตร. / 2530
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
519.5
ส325ส 2530 
สถิติวิศวกรรม = Engineering statistics
   สรชัย พิศาลบุตร. / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 5 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 6 ไอเทม)
519.5
ส184ส 2553 
หลักสถิติ
   สรชัย พิศาลบุตร. / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
519
ส172ห 2554. 
การสร้างและประมวลผลข้อมูลจากแบบสอบถาม
   สรชัย พิศาลบุตร. / 2556
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
001.433
ส324ก 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 8/8 รายการ] Copyright 2020. All Rights Reserved.