ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง สายชล สัตยานุรักษ์
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ
Marc Display
 ISBN 9786169174486 (ล.2)
 ผู้แต่ง สายชล สัตยานุรักษ์
 ชื่อเรื่อง 10 ปัญญาชนสยาม / สายชล สัตยานุรักษ์
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : โอเพ่นบุ๊คส์, 2557
 เลขเรียก 920 ส657ส
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
 รูปเล่ม 2 เล่ม : ภาพประกอบ ; 24 ซม
 หมายเหตุ จากรายงานผลการวิจัยเรื่องประวัติศาสตร์วิธีคิดเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทยของปัญญาชน พ.ศ. 2435-2535
 หมายเหตุ Contents: เล่ม 1 : ปัญญาชนแห่งรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ : ภาคที่หนึ่งการสร้างวิธีคิดเกี่ยวกับ ชาติไทย และ ความเป็นไทย โดยปัญญาชนแห่งรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์
-- การสร้างความหมายของ ชาติไทย และ ความเป็นไทย โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
--การสร้างและการปลูกฝังความหมายของ ชาติไทย และ ความเป็นไทย โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
-- การสร้างความหมายของ ชาติไทย/เมืองไทย และ ความเป็นไทย โดยสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
-- การสถาปนาความหมายของ ชาติไทย และ ความเป็นไทย โดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระวชิรญาณวโรรส
--การสถาปนาความหมายของ ชาติไทย และ ความเป็นไทย โดยเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
--การสร้างวิธีคิดเกี่ยวกับ ชาติไทย และ ความเป็นไทย โดยปัญญาชนแห่งรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์
 หมายเหตุ Contents: เล่ม 2 : ปัญญาชนหลังการปฎิวัติ 2475 : ภาคที่สองการสืบทอดและการปรับเปลี่ยนความหมายของ ชาติไทย และ ความเป็นไทย โดยปัญญาชนภายหลังการปฎิวัติ พ.ศ. 2475 ถึงปัจจุบัน
--การสืบทอดและการปรับเปลี่ยนความหมายของ ชาติไทย และ ความเป็นไทย โดยหลวงวิจิตรวาทการ
-- การสืบทอดและการปรับเปลี่ยนความหมายของ ชาติไทย และ ความเป็นไทย โดยพระยาอนุมานราชธน
--การสืบทอดและการปรับเปลี่ยนความหมายของ ชาติไทย และ ความเป็นไทย โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
--การสืบทอดและการปรับเปลี่ยนความหมายของ ชาติไทย และ ความเป็นไทย โดย ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
--การสืบทอดและการปรับเปลี่ยนความหมายของ ชาติไทย และ ความเป็นไทย โดยสุลักษณ์ ศิวรักษ์
-- การตอบโต้ช่วงชิงความหมายของ ชาติไทย และ ความเป็นไทย และชัยชนะของความคิดกระแสหลัก
--บทสรุปการสืบทอดและการปรับเปลี่ยนความหมายของ ชาติไทย และ ความเป็นไทย โดยปัญญาชนในรอบศตวรรษ (พ.ศ. 2435-2535)
 หัวเรื่อง จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,--พระบาทสมเด็จพระ,--2396-2453
 หัวเรื่อง มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,--พระบาทสมเด็จพระ,--2423-2468
 หัวเรื่อง ดำรงราชานุภาพ,--สมเด็จฯ กรมพระยา,--2405-2486
 หัวเรื่อง ธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา),--เจ้าพระยา,--2419-2486
 หัวเรื่อง วิจิตรวาทการ,--พลตรี หลวง,--2441-2505
 หัวเรื่อง นราธิปประพันธ์พงศ์,--พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ,--2404-2474
 หัวเรื่อง คึกฤทธิ์ ปราโมช,--ม.ร.ว.,--2454-2538
 หัวเรื่อง วชิรญาณวโรรส,--สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา,--2403-2464
 หัวเรื่อง อนุมานราชธน,--พระยา,--2431-2512
 หัวเรื่อง ปัญญาชน--กิจกรรมทางการเมือง
 หัวเรื่อง สุลักษณ์ ศิวรักษ์,--2475
 หัวเรื่อง ปัญญาชน--ไทย
 หัวเรื่อง บุคคล--ชีวประวัติ
 หัวเรื่อง บุคคล--ผลงาน
 หัวเรื่อง ไทย--ประวัติศาสตร์
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
920 ส657ส ล.2ฉ.1 
  Barcode: B0038324
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. หนังสือ
หนังสือ
920 ส657ส ล.2ฉ.2 
  Barcode: B0038325
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
3. หนังสือ
หนังสือ
920 ส657ส ล.2ฉ.3 
  Barcode: B0038326
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Bib 20914 Copyright 2022. All Rights Reserved.