ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น: Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1708868452 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='RecentSearches' and sessionid='c6knsf6f15dh5e2d0qi63len83' 

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/ULIB/inc/tmq_fetch_array.php on line 5
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='c6knsf6f15dh5e2d0qi63len83' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='c6knsf6f15dh5e2d0qi63len83',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1708954853',
	ipset='3.236.145.153',
	val='  AnD  ( (auth like \'%สุนัน%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%ศิริสม%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='c6knsf6f15dh5e2d0qi63len83' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='c6knsf6f15dh5e2d0qi63len83',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchstr2usis',
	dt='1708954853',
	ipset='3.236.145.153',
	val=' สุนัน ศิริสม'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln' and sessionid='c6knsf6f15dh5e2d0qi63len83' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='c6knsf6f15dh5e2d0qi63len83',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln',
	dt='1708954853',
	ipset='3.236.145.153',
	val='  AnD  ( (auth like \'%สุนัน%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%ศิริสม%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='c6knsf6f15dh5e2d0qi63len83' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='c6knsf6f15dh5e2d0qi63len83',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1708954853',
	ipset='3.236.145.153',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='c6knsf6f15dh5e2d0qi63len83' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='c6knsf6f15dh5e2d0qi63len83',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchdspv',
	dt='1708954853',
	ipset='3.236.145.153',
	val='searchdb[au]=สุนัน ศิริสม&searchdb[au]=สุนัน ศิริสม&&limitplacespec=&resourcetypespec=&searchyear=&searchlang=&searchbybarcode=&limitsubj=&searchbybibid=&limitcallnloadsub=&limitcallnloadsub2='
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='c6knsf6f15dh5e2d0qi63len83' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='c6knsf6f15dh5e2d0qi63len83',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchstr',
	dt='1708954853',
	ipset='3.236.145.153',
	val=' สุนัน ศิริสม'
	
พบจำนวน 3 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง สุนัน ศิริสม
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='c6knsf6f15dh5e2d0qi63len83' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='c6knsf6f15dh5e2d0qi63len83',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='suarray',
	dt='1708954853',
	ipset='3.236.145.153',
	val=' '
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='c6knsf6f15dh5e2d0qi63len83' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='c6knsf6f15dh5e2d0qi63len83',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchsql',
	dt='1708954853',
	ipset='3.236.145.153',
	val='  AnD  ( (auth like \'%สุนัน%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%ศิริสม%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='c6knsf6f15dh5e2d0qi63len83' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='c6knsf6f15dh5e2d0qi63len83',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1708954853',
	ipset='3.236.145.153',
	val='searching.php'
	
ผลการค้นหา เลขเรียก
กฎหมายธุรกิจ = Bnsiness law
   สุนัน ศิริสม / 2540
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก),หนังสือสำรอง(ห้องหนังสือสำรอง )

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 11 ไอเทม)
346.06
ส815ก 2540 
การภาษีอากร : เอกสารประกอบารสอนวิชา นต.302 =Taxation
   สุนัน ศิริสม / 2539
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
336.2
ส815ก 2539 
กฎหมายธุรกิจ = bnsiness law
   สุนัน ศิริสม / 2539
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก),หนังสือสำรอง(ห้องหนังสือสำรอง )

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 14 ไอเทม)
346.06
ส815ก 2539. 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 3/3 รายการ] Copyright 2023. All Rights Reserved.