ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 6 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง สุพัฒน์ อุปนิกขิต
ผลการค้นหา เลขเรียก
การบริหารค่าเสื่อมราคาและค่าสึกหรอ
   สุพัฒน์ อุปนิกขิต / 2535
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
657.3
ส831ก 2535 
การบริหารค่าเสื่อมราคาและค่าสึกหรอ
   สุพัฒน์ อุปนิกขิต / 2538
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
346.067ส831ก 2538 
การบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
   สุพัฒน์ อุปนิกขิต / 2535
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
657.8
ส831ห 2535 
เคล็ดลับการจัดทำงบการเงินตามหลักการบัญชีและภาษีอากร
   สุพัฒน์ อุปนิกขิต. / 2539
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
658.1512
ส831ก 2539. 
บัญชี - ภาษีอากรว่าด้วยปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีซื้อต้องห้ามจะ..
   สุพัฒน์ อุปนิกขิต / 2539
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
336.2
ส831บ [2539] 
หลักการบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม
   สุพัฒน์ อุปนิกขิต / 2535
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
657.8
ส831ห 2535 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 6/6 รายการ] Copyright 2020. All Rights Reserved.