ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 14 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง สุวิทย์ มูลคำ
ผลการค้นหา เลขเรียก
19 วิธีจัดการเรียนรู้ : เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ
   สุวิทย์ มูลคำ. / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
371.39
ส881ส 2552 
19 วิธีจัดการเรียนรู้ : เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ
   สุวิทย์ มูลคำ / 2545
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
370
ส881ส 2545 
20 วิธีจัดการเรียนรู้ : เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม แ..
   สุวิทย์ มูลคำ. / 2545
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
370
ส881ย 2545 
21 วิธีจัดการเรียนรู้ : เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
   สุวิทย์ มูลคำ. / 2545
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
370
ส881ย 2545 
21 วิธีจัดการเรียนรู้ : เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
   สุวิทย์ มูลคำ. / 2547
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก),หนังสือสำรอง(ห้องหนังสือสำรอง )

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
370
ส881ย 2552 . 
กลยุทธ์การสอนคิดแก้ปัญหา
   สุวิทย์ มูลคำ. / 2551
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
153.42
ส881ก 2551 
กลยุทธ์การสอนคิดบูรณาการ
   สุวิทย์ มูลคำ. / 2551
   หนังสือ,หนังสือสำรอง ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
153.4307
ส881ก 2551 
การบูรณาการหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ..
   อรทัย มูลคำ / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
371.3
อ 324 ก 2544 
ครบเครื่องเรื่องวิทยากร เล่ม 1
   สุวิทย์ มูลคำ. / 2550
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
808.5
ส881ค 2550 
ครบเครื่องเรื่องวิทยากร เล่ม 2
   สุวิทย์ มูลคำ. / 2549
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
808.5
ส881ค 2549 
ครบเครื่องเรื่องวิทยากร เล่ม 3
   สุวิทย์ มูลคำ. / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
808.5
ส881ค 2553 
ครบเรื่องวิทยากร
   สุวิทย์ มูลคำ / 2541
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
808.5
ส881ค 2541 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 12/14 รายการ] Copyright 2023. All Rights Reserved.