ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น: Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1614908493 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='RecentSearches' and sessionid='vd02rftsilk3mig1gi306n7tn2' 

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/ULIB/inc/tmq_fetch_array.php on line 5
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='vd02rftsilk3mig1gi306n7tn2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='vd02rftsilk3mig1gi306n7tn2',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1614994894',
	ipset='18.210.12.229',
	val='  AnD  ( (auth like \'%อมรศักดิ์%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%วงศ์พัฒนาสิน%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='vd02rftsilk3mig1gi306n7tn2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='vd02rftsilk3mig1gi306n7tn2',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchstr2usis',
	dt='1614994894',
	ipset='18.210.12.229',
	val=' อมรศักดิ์ วงศ์พัฒนาสิน'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln' and sessionid='vd02rftsilk3mig1gi306n7tn2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='vd02rftsilk3mig1gi306n7tn2',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln',
	dt='1614994894',
	ipset='18.210.12.229',
	val='  AnD  ( (auth like \'%อมรศักดิ์%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%วงศ์พัฒนาสิน%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='vd02rftsilk3mig1gi306n7tn2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='vd02rftsilk3mig1gi306n7tn2',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1614994894',
	ipset='18.210.12.229',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='vd02rftsilk3mig1gi306n7tn2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='vd02rftsilk3mig1gi306n7tn2',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchdspv',
	dt='1614994894',
	ipset='18.210.12.229',
	val='searchdb[au]=อมรศักดิ์ วงศ์พัฒนาสิน&searchdb[au]=อมรศักดิ์ วงศ์พัฒนาสิน&&limitplacespec=&resourcetypespec=&searchyear=&searchlang=&searchbybarcode=&limitsubj=&searchbybibid=&limitcallnloadsub=&limitcallnloadsub2='
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='vd02rftsilk3mig1gi306n7tn2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='vd02rftsilk3mig1gi306n7tn2',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchstr',
	dt='1614994894',
	ipset='18.210.12.229',
	val=' อมรศักดิ์ วงศ์พัฒนาสิน'
	
พบจำนวน 10 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง อมรศักดิ์ วงศ์พัฒนาสิน
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='vd02rftsilk3mig1gi306n7tn2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='vd02rftsilk3mig1gi306n7tn2',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='suarray',
	dt='1614994894',
	ipset='18.210.12.229',
	val=' '
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='vd02rftsilk3mig1gi306n7tn2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='vd02rftsilk3mig1gi306n7tn2',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchsql',
	dt='1614994894',
	ipset='18.210.12.229',
	val='  AnD  ( (auth like \'%อมรศักดิ์%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%วงศ์พัฒนาสิน%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='vd02rftsilk3mig1gi306n7tn2' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='vd02rftsilk3mig1gi306n7tn2',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1614994894',
	ipset='18.210.12.229',
	val='searching.php'
	
ผลการค้นหา เลขเรียก
ประมวลรัษฎากร 2540 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่..
   อมรศักดิ์ วงศ์พัฒนาสิน / 2540
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
343.04
อ289ป 2540 
200 ประเด็นปัญหา vat 10%
   อมรศักดิ์ วงศ์พัฒนาสิน / 2540
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
336.27
อ289ส 2540 
คำอธิบาย VAT ภาษีซื้อ ทั้งระบบ 2540 (ฉบับประยุกต์)
   อมรศักดิ์ วงศ์พัฒนาสิน / 2540
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 8 ไอเทม)
336.2713
อ289ค 2540 
คำอธิบายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
   อมรศักดิ์ วงศ์พัฒนาสิน / 2541
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
336.242
ค383 2541 
คู่มือการบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม
   อมรศักดิ์ วงศ์พัฒนาสิน / 2535
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
657.8
อ289ด 2535. 
คู่มือการบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม2540
   อมรศักดิ์ วงศ์พัฒนาสิน / 2540
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
657.46
อ289ค 2540. 
ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์
   อมรศักดิ์ วงศ์พัฒนาสิน / 2540
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
343.04
อ289ศ2540 
หมอภาษีพูด 8 : รวมบทความยอดฮิตจากถนนนักลงทุน นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
   ู อมรศักดิ์ วงศ์พัฒนาสิน. / 2546
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
336.2
อ291ห 2546 
หมอภาษีพูด: รวมบทความยอดฮิตจากถนนนักลงทุน นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
   ู อมรศักดิ์ วงศ์พัฒนาสิน. / 2541
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
336.2ู
อ289ห 2541. 
คำอธิบาย vet ภาษีซื้อทั้งระบบ : ฉบับประยุกต์
   ุ อมรศักดิ์ วงศ์พัฒนาสิน / 2542
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
336.2713
อ289ค 2542 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 10/10 รายการ] Copyright 2021. All Rights Reserved.