ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 10 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง อมรศักดิ์ วงศ์พัฒนาสิน
ผลการค้นหา เลขเรียก
ประมวลรัษฎากร 2540 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่..
   อมรศักดิ์ วงศ์พัฒนาสิน / 2540
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
343.04
อ289ป 2540 
200 ประเด็นปัญหา vat 10%
   อมรศักดิ์ วงศ์พัฒนาสิน / 2540
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
336.27
อ289ส 2540 
คำอธิบาย VAT ภาษีซื้อ ทั้งระบบ 2540 (ฉบับประยุกต์)
   อมรศักดิ์ วงศ์พัฒนาสิน / 2540
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 8 ไอเทม)
336.2713
อ289ค 2540 
คำอธิบายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
   อมรศักดิ์ วงศ์พัฒนาสิน / 2541
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
336.242
ค383 2541 
คู่มือการบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม
   อมรศักดิ์ วงศ์พัฒนาสิน / 2535
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
657.8
อ289ด 2535. 
คู่มือการบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม2540
   อมรศักดิ์ วงศ์พัฒนาสิน / 2540
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
657.46
อ289ค 2540. 
ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์
   อมรศักดิ์ วงศ์พัฒนาสิน / 2540
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
343.04
อ289ศ2540 
หมอภาษีพูด 8 : รวมบทความยอดฮิตจากถนนนักลงทุน นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
   ู อมรศักดิ์ วงศ์พัฒนาสิน. / 2546
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
336.2
อ291ห 2546 
หมอภาษีพูด: รวมบทความยอดฮิตจากถนนนักลงทุน นสพ.กรุงเทพธุรกิจ
   ู อมรศักดิ์ วงศ์พัฒนาสิน. / 2541
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
336.2ู
อ289ห 2541. 
คำอธิบาย vet ภาษีซื้อทั้งระบบ : ฉบับประยุกต์
   ุ อมรศักดิ์ วงศ์พัฒนาสิน / 2542
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
336.2713
อ289ค 2542 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 10/10 รายการ] Copyright 2020. All Rights Reserved.