ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น: Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where dt<1607013556 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
select * from sessionval where main='RecentSearches' and sessionid='ofqme163hec9u8gpfptto9oq55' 

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/ULIB/inc/tmq_fetch_array.php on line 5
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchnolimitsql' and sessionid='ofqme163hec9u8gpfptto9oq55' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ofqme163hec9u8gpfptto9oq55',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchnolimitsql',
	dt='1607099956',
	ipset='3.219.31.204',
	val='  AnD  ( (auth like \'%อัศวิน%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%แสงพิกุล.%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchstr2usis' and sessionid='ofqme163hec9u8gpfptto9oq55' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ofqme163hec9u8gpfptto9oq55',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchstr2usis',
	dt='1607099956',
	ipset='3.219.31.204',
	val=' อัศวิน แสงพิกุล.'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln' and sessionid='ofqme163hec9u8gpfptto9oq55' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ofqme163hec9u8gpfptto9oq55',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql-nolimitcalln',
	dt='1607099956',
	ipset='3.219.31.204',
	val='  AnD  ( (auth like \'%อัศวิน%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%แสงพิกุล.%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchonlylimitsql' and sessionid='ofqme163hec9u8gpfptto9oq55' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ofqme163hec9u8gpfptto9oq55',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchonlylimitsql',
	dt='1607099956',
	ipset='3.219.31.204',
	val=''
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchdspv' and sessionid='ofqme163hec9u8gpfptto9oq55' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ofqme163hec9u8gpfptto9oq55',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchdspv',
	dt='1607099956',
	ipset='3.219.31.204',
	val='searchdb[au]=อัศวิน แสงพิกุล.&searchdb[au]=อัศวิน แสงพิกุล.&&limitplacespec=&resourcetypespec=&searchyear=&searchlang=&searchbybarcode=&limitsubj=&searchbybibid=&limitcallnloadsub=&limitcallnloadsub2='
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='puresearchstr' and sessionid='ofqme163hec9u8gpfptto9oq55' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ofqme163hec9u8gpfptto9oq55',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='puresearchstr',
	dt='1607099956',
	ipset='3.219.31.204',
	val=' อัศวิน แสงพิกุล.'
	
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง อัศวิน แสงพิกุล.
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='suarray' and sessionid='ofqme163hec9u8gpfptto9oq55' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ofqme163hec9u8gpfptto9oq55',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='suarray',
	dt='1607099956',
	ipset='3.219.31.204',
	val=' '
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='searchsql' and sessionid='ofqme163hec9u8gpfptto9oq55' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ofqme163hec9u8gpfptto9oq55',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='searchsql',
	dt='1607099956',
	ipset='3.219.31.204',
	val='  AnD  ( (auth like \'%อัศวิน%\' )  
 ) 
 AnD ( (auth like \'%แสงพิกุล.%\' )  
 ) 
'
	
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
delete from sessionval where main='_PAGE_FILE' and sessionid='ofqme163hec9u8gpfptto9oq55' 
Table './ulib/sessionval' is marked as crashed and should be repaired
insert into sessionval set
	sessionid='ofqme163hec9u8gpfptto9oq55',
	descr='loginadmin=,useradminid=,memid=',
	main='_PAGE_FILE',
	dt='1607099956',
	ipset='3.219.31.204',
	val='searching.php'
	
แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ
Marc Display
ภาพปก
 ISBN 9789746716208
 ผู้แต่ง อัศวิน แสงพิกุล.
 ชื่อเรื่อง ระเบียบวิธีวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม = Research methodology for tourism and hospitality / อัศวิน แสงพิกุล.
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Other title: Research methodology for tourism and hospitality
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2556.
 เลขเรียก 001.42 อ579ร
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1.
 รูปเล่ม 355 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
 หมายเหตุ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย
-- การกำหนดปัญหาการวิจัย
-- การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
-- ตัวแปร กรอบแนวคิด และสมมติฐานการวิจัย
-- ประชากร ตัวอย่าง และวิธีการเลือกตัวอย่าง
-- การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย
-- การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายและการนำเสนอข้อมูล
-- การสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
-- การเขียนรายงานการวิจัยและการเผยแพร่ผลการวิจัย
-- ข้อเสนอโครงการวิจัย
-- การประเมินผลงานวิจัย -- จริยธรรมการวิจัย -- การสร้างสรรค์งานวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม.
 หัวเรื่อง การท่องเที่ยว--วิธีวิทยา.
 หัวเรื่อง การท่องเที่ยว--วิจัย.
 หัวเรื่อง อุตสาหกรรมท่องเที่ยว--วิจัย.
 หัวเรื่อง อุตสาหกรรมโรงแรม--วิจัย.
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
001.42 อ579ร  
  Barcode: B0036761
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
2. หนังสือ
หนังสือ
001.42 อ579ร ฉ.2 
  Barcode: B0036762
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
  จอง
3. หนังสือ
หนังสือ
001.42 อ579ร ฉ.3 
  Barcode: B0036763
ห้องสมุดสาขาหลัก
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Bib 20252 Copyright 2020. All Rights Reserved.